Τα πλεονεκτήματα του Cloud Accounting

    Από: Startup Team

Με τον όρο cloud accounting εννοούμε την υπηρεσία λογιστικής υποστήριξης που παρέχεται onlineμέσω του internet, είτε εγκαθιστώντας το κατάλληλο πρόγραμμα στον υπολογιστή μας, είτε μέσω κάποιου web browser. Και στις δυο περιπτώσεις, το software τρέχει ουσιαστικά στους server του παρόχου της υπηρεσίας αντί για τους server της εταιρείας μας. Τα πλεονεκτήματα του cloudaccounting είναι πολλά για μία επιχείρηση:

  • Χαμηλότερο κόστος για την επιχείρηση μας, αφού αφενός μειώνονται σε μεγάλο βαθμό οι ανάγκες για την αγορά hardware, αφετέρου ελαχιστοποιούνται τα κόστη μηχανογραφικής υποστήριξης, συντήρησης software και άλλα διαχειριστικά έξοδα. Τα περισσότερα από αυτά καλύπτονται από τον πάροχο και η επιχείρηση μας επιβαρύνεται μόνο με μία μηναία συνήθως συνδρομή.

  • Είναι ιδανικό για startups και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού απαιτείται σαφώς χαμηλότερο αρχικό κόστος επένδυσης.

  • Ευκολία στην χρήση του λογισμικού, με την δυνατότητα που μας παρέχει να το χρησιμοποιούμε από οπουδήποτε, με την χρήση ενός οποιουδήποτε pc/ laptop και μιας απλής σύνδεσηςinternet. Δεν καταναλώνουμε χρόνο εγκαθιστώντας updates αφού όλα γίνονται από τον πάροχο της υπηρεσίας.

  • Αυξημένη παραγωγικότητα λόγω μεγαλύτερης ταχύτητας και ευελιξίας της 24/7 πρόσβασης μας ανά πάσα στιγμή που μας παρέχει το cloud, σε ένα κοινό περιβάλλον για όλους τους χρήστες, είτε για μια απλή καταχώρηση, είτε για ένα report για την διοίκηση της εταιρείας.

  • Μεγαλύτερη ασφάλεια στα δεδομένα μας, από την στιγμή που δεν χρειάζεται να κρατάμεbackup των καταχωρήσεων και όλα τα δεδομένα μας φυλάσσονται στους server του παρόχου.

  • Σαφώς καλύτερη συνεργασία και επικοινωνία με τον εξωτερικό λογιστή της εταιρείας, χάρη στην online σύνδεση όλων των χρηστών και την μειωμένη ανάγκη για παρουσία του λογιστή στα γραφεία της επιχείρησης μας.

!command:social!