Έρευνα για τη Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στη χώρα μας

    Από: Startup Team

Σας καλούμε να συμμετάσχετε σε έρευνα αναφορικά με τη Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Η μελέτη θα δημοσιευθεί στο The World Guide to Sustainable Enterprise: A country-by-country analysis of responsible business and social entrepreneurship, εκδόσεις Greenleaf Publishing.

Ως Βιώσιμη Επιχειρηση (sustainable enterprise) νοείται κάθε επιχείρηση, που ενσωματώνει την αειφορία (δημιουργία αξίας, καλή διακυβέρνηση, κοινωνική συμμετοχή, περιβαλλοντική ακεραιότητα) στη στρατηγική, τις λειτουργίες και τα προϊόντα της και όχι απλώς την υποστήριξη φιλανθρωπικών σκοπών ή δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Ειδικότερα θα μελετήθούν καινοτόμες πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων, οικο-επιχειρήσεων και επιχειρήσεων που παράγουν βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες για την αγορά.

Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο ΕΔΩ