Το ΟΠΑ εθνικός νικητής στην κατηγορία “Προώθηση του Επιχειρηματικού Πνεύματος” στον θεσμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

    Από: Startup Team

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών διακρίνεται ως εθνικός νικητής στην κατηγορία “Προώθηση του Επιχειρηματικού Πνεύματος” στον θεσμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας.

Ο εν λόγω θεσμός επιβραβεύει την αριστεία στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από το 2006. Στόχος του είναι να εντοπίζει και να αναγνωρίζει τις επιτυχημένες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται προκειμένου να προωθείται η επιχειρηματικότητα, να παρουσιάζονται και να διαδίδονται παραδείγματα βέλτιστων επιχειρηματικών πολιτικών και πρακτικών, να προβάλλεται ο ρόλος που διαδραματίζουν οι επιχειρηματίες στην ευρωπαϊκή κοινωνία και να λειτουργεί σαν κινητήριος μοχλός και πηγή έμπνευσης για τους δυνητικούς επιχειρηματίες.

Η διάκριση απονεμήθηκε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την προσφορά της “Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας” της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην παροχή σύγχρονης επιχειρηματικής κατάρτισης και πρακτικής εφαρμογής εργαλείων που υποστηρίζουν τους νέους επιστήμονες στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους εγχειρημάτων.

Το βραβείο απενεμήθη από τον κ. Antonio Tajani, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπο για την Επιχειρηματικότητα και τη Βιομηχανία, σε επίσημη τελετή που έλαβε χώρα την 25η Νοεμβρίου 2013 στη Λιθουανία, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας 2013.

Καίριο ρόλο στην προσέγγιση του ΟΠΑ αναφορικά με την επιχειρηματικότητα έχει διαδραματίσει η επίτευξη συνεργιών, αλλά και η ενσωμάτωση των αρχών της ποιότητας στις δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας, για την οποία μάλιστα το Πανεπιστήμιο έχει λάβει τη διάκριση Αριστείας, σύμφωνα με το παγκόσμια αναγνωρισμένο μοντέλο Αριστείας EFQM (European Foundation for Quality Management).

Η παραπάνω διάκριση ενδυναμώνει τόσο τις Πρυτανικές Αρχές του ΟΠΑ όσο και τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας να συνεχίσουν το έργο τους. Έργο που ενισχύει τις προσπάθειες ανάπτυξης της χώρας με την δημιουργία μονάδων καινοτομίας, που θα συμβάλουν στην έξοδο από οικονομικά αδιέξοδα που αντιμετωπίζουμε.