Οι Σημαντικότερες αλλαγές στην φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων από 1/1/2014

    Από: Startup Team

Από τα τέλη Δεκεμβρίου έως και σήμερα έχουν εκδοθεί πολλές εγκύκλιοι από το Υπουργείο Οικονομικών για διευκρινήσεις επί των βασικών νέων νόμων 4093/2012 (ΚΦΑΣ), 4172/2013 (ΚΦΕ) και 4174/2013 (ΚΦΔ). Ας δούμε μερικές σημαντικές διατάξεις που τίθενται σε ισχύ το 2014 και που αφορούν την πλειονότητα των ιδιωτών και επιτηδευματιών. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται, όπως επισημαίνουμε και παρακάτω, στα πρόστιμα από εκπρόθεσμες υποβολές δηλώσεων, πρόστιμα τα οποία κατά την προσωπική μας άποψη είναι εξοντωτικά και παράλογα σε αρκετές περιπτώσεις. Πάντως ο ΓΓΔΕ κ. Θεοχάρης ανέφερε στο twitter ότι εξετάζουν κάποιες διορθωτικές αλλαγές σε αυτόν τον τομέα.

Ας δούμε λοιπόν τις σημαντικότερες αλλαγές:

1. Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών υποβάλλονται κάθε μήνα για τα διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), με πιλοτική εφαρμογή για το πρώτο τρίμηνο. Ανά τρίμηνο θα υποβάλλονται από τους υπόχρεους απλογραφικών βιβλίων (Β’ κατηγορίας).

2. Έχουμε κατάργηση του δελτίου αποστολής και η διακίνηση θα γίνεται είτε με το τιμολόγιο, είτε με ένα δικαιολογητικό έγγραφο για τα μη τιμολογηθέντα εμπορεύματα.

3. Καταργείται η θεώρηση των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών που αφορούν υπηρεσίες. Επίσης το υπουργείο καθόρισε τους επιτηδευματίες που δεν έχουν υποχρέωση να εκδίδουν τα παραστατικά τους με ΕΑΦΔΣΣ και ΦΤΜ. Μεταξύ άλλων είναι οι παρακάτω: οι υπόχρεοι που ασκούν το επάγγελμα του κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου,άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού, εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού.

4. Τα μισθωτήρια συμβόλαια υποβάλονται ηλεκτρονικά στο TaxisNet από 1/1/2014.

5. Μειώνεται στο 10% από 25% το ποσοστό επί του εισοδήματος για τις αποδείξεις που οφείλουμε να συγκεντρώνουμε. Για τις αποδείξεις που μας λείπουν θα πληρώνουμε φόρο 22% επί της διαφοράς.

6. Το όριο πάνω από το οποίο η εξόφληση συναλλαγών μεταξύ επιτηδευματιών πρέπει να γίνεται μέσω τραπεζών, μειώνεται στα 500 ευρώ και σε αντίθετη περίπτωση δεν θα εκπίπτουν οι δαπάνες. Για συναλλαγές με ιδιώτες το όριο παρέμεινε στα 1.500 ευρώ.

7. Επίσης δεν εκπίπτουν οι δαπάνες για ενημερωτικές ημερίδες και εορταστικές εκδηλώσεις, για σίτιση ή διαμονή πελατών ή εργαζομένων, που ξεπερνούν τα 300 ευρώ ανά άτομο και το 0,5% του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης.

8. Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων (Ε1) θα ξεκινήσει στις 20/3/2014 και τελευταία ημέρα υποβολής είναι η 30/6/2014.

9. Οι παρακρατούμενοι φόροι σύμφωνα με τον νέο ΚΦΕ είναι ο ΦΜΥ, ο φόρος μερισμάτων 10%, ο φόρος επί των τόκων 15%, ο φόρος επί των δικαιωμάτων και λοιπών πληρωμών 20%, ο φόρος για την υπεραξία από την μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας 15% και ο φόρος επί των αμοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβών διοίκησης, αμοιβών για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλων αμοιβών για παρόμοιες υπηρεσίες 20%. Επίσης δεν υφίσταται πλέον το όριο των 300 ευρώ και η παρακράτηση γίνεται από το πρώτο ευρώ.

10. Μειώνεται ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων από 10% στο 3%.

11. Οι αμοιβές μελών ΔΣ και εταίρων ΕΠΕ, θεωρούνται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες.

12. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στην εμπρόθεσμη υποβολή των δηλώσεων προς την εφορία, αφού σε αντίθεση περίπτωση έχουμε βαρύτατα πρόστιμα. Στην περίπτωση λοιπόν που υποβάλλουμε εκπρόθεσμα δήλωση ΦΠΑ, παρακρατούμενων φόρων κτλ. το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για τους υπόχρεους απλογραφικών βιβλίων και 2.500 ευρώ για τους υπόχρεους των διπλογραφικών. Αν η δήλωση αφορά πληροφοριακό χαρακτήρα, από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου (π.χ. Intrastat), τότε το πρόστιμο θα είναι 100 ευρώ. Επίσης σε περίπτωση μη έκδοσης παραστατικού που η αξία του υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ, έχουμε τα ίδια πρόστιμα με παραπάνω (1.000 ευρώ για απλογραφικά και 2.500 ευρώ για διπλογραφικά). Αν το ποσό είναι πάνω από 5.000 ευρώ, τότε το πρόστιμο ανέρχεται στο 40% επί της αξίας του παραστατικού.