Πρόγραμμα “Bridging the Gap” (BTG)

    Από: Startup Team

Το “Bridging the Gap” (BTG) είναι ένα πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης (LLP), Leonardo Da Vinci (LdV), Transfer of Innovation της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να μεταφερθεί και να προσαρμοστεί μια καινοτόμος μεθοδολογία κατάρτισης και εξέλιξης του επιχειρηματικού πνεύματος,”The Bridge Model (TBM)”, από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ισπανία, την Ελλάδα, την Ολλανδία και τη Βουλγαρία. Κατά συνέπεια, το TBM θα χρησιμοποιηθεί και θα δοκιμαστεί σε νέα οικονομικά, κοινωνικο-πολιτικά και γλωσσικά περιβάλλοντα.  Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα BTG θα παράγει μια μεθοδολογία κατάρτισης και υλικό για να επιτρέψει στα φυτώρια επιχειρήσεων, τους εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στα κέντρα απασχόλησης, να εργαστούν μαζί με τους τοπικούς επιχειρηματίες ώστε να εμπλακούν επίσης με περιθωριοποιημένους/αδύνατους μαθητές προκειμένου να τους ενθαρρύνουν να αναπτύξουν τα προσόντα τους, τις δεξιότητες, την εμπειρία, και τη συμπεριφορά που χρειάζονται προκειμένου να ξεκινήσουν με τις δικές τους επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 6 οργανώσεις από διαφορετικές χώρες της ΕΕ που έχουν τεχνογνωσία και εμπειρία στα φυτώρια επιχειρηματικότητας και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς επίσης και στη συνεργασία με ομάδες-στόχους που αποτελούνται από άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση – π.χ. νεολαία, μετανάστες, άτομα με ειδικές ανάγκες.

Το μοντέλο “Bridge” (TBM)

Ο γενικός στόχος του μοντέλου είναι να ενισχύσει τις επιχειρήσεις των συμμετεχόντων και τις επιχειρηματικές ικανότητες και φιλοδοξίες μέσα από συνεχή υποστήριξη από άτομα που είχαν την ίδια πορεία.

Αυτό θα επιτευχθεί μέσω του μοντέλου Bridge, μια μεθοδολογία κατάρτισης που έχει ως στόχο να βοηθήσει και να ενισχύσει και που αποτελείται από ομάδες πρακτικής και ατομικές εκπαιδευτικές συνεδρίες, εργαστήρια, πρόσβαση σε σύγχρονη πληροφόρηση και συνεχή υποστήριξη από εμπειρογνώμονες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ενεργά. ΤοTBM παρέχει συμβουλευτική από έναν επιτυχημένο επιχειρηματία και έναν εκπαιδευτή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και  ατομικές εκπαιδευτικές συνεδρίες , επιχειρησιακά σενάρια και εκπαιδευτικό υλικό.

Το προϊόν και η μεθοδολογία είναι καινοτόμα δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένα πρότυπο ή σύστημα στις συνεργαζόμενες χώρες (συνδυάζοντας για παράδειγμα τη διδασκαλία και την εκπαίδευση με την επί τόπου υποστήριξη), το υλικό θα παραχθεί σε νέες γλώσσες και θα ικανοποιεί συγκεκριμένες κοινωνικο-πολιτιστικές ανάγκες διάφορων αδύνατων ομάδων. Τέλος, Last but not least, το μοντέλο bridge έχει αποδεδειγμένη επιτυχία: Από το 2010, έχουν δημιουργηθεί 18 επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιώντας το μοντέλο σε τομείς που υστερούν ξεκάθαρα σε κοινωνικο-οικονομικό επίπεδο, οι οποίες λειτουργούν ακόμα και παράγουν κέρδος.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα και τελικά προϊόντα

H μεταφορά θα βοηθήσει οργανώσεις να γνωρίσουν νέες μεθόδους ανάπτυξης, ειδικά μεταξύ ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση και βασικές ικανότητες που απαιτούνται για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Οι ντόπιοι χωρίς επίσημη εμπειρία στον τομέα των επιχειρήσεων, θα εκπαιδευτούν από εκπαιδευτές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιχειρηματίες εν ενεργεία για να αναπτύξουν ικανότητες, εμπειρία, συμπεριφορές και τις επιχειρησιακές δεξιότητες προκειμένου να δημιουργήσουν και να λειτουργήσουν τις δικές τους μικρές επιχειρήσεις. Αυτό θα ενισχύσει την ικανότητά τους να λειτουργήσουν μια επιτυχή επιχείρηση και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Το υλικό θα περιλαμβάνει ένα βιβλίο, έναν οδηγό βήμα-βήμα που θα επικεντρώνεται στο μοντέλο Bridge για την Ευρώπη, μια ιστοσελίδα και μια διαδραστική παρουσίαση διαφανειών περιπτωσιολογικών μελετών που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του προγράμματος. Επιπλέον, θα υπάρξει συνεχής άμεση υποστήριξη από έμπειρους ομιλητές και Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες που θα βοηθήσουν τις ομάδες-στόχους να σχεδιάσουν και να παραδώσουν τη μεθοδολογία “Bridge Model”.

Διάδοση και αξιοποίηση του BTG

Μέλημα της κοινοπραξίας είναι να γίνει περαιτέρω χρήση των αποτελεσμάτων και των προϊόντων που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του προγράμματος BTG και μετά από την ολοκλήρωσή του. Στόχος είναι να εμπορευματοποιηθεί το μοντέλο και να γίνει προώθησή του στους φορείς χάραξης πολιτικής σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. Αυτό θα έχει πραγματικό αντίκτυπο στον τρόπο που οι επιχειρηματικές δεξιότητες διδάσκονται σε διαφορετικές κοινωνικο-οικονομικές ομάδες (συμπεριλαμβανομένων των ομάδων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση) και θα επηρεάσει τις εθνικές πολιτικές πρακτικές σε σχέση με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Επομένως, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη διάδοση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος κατά την εξέλιξή του και μετά από την ολοκλήρωσή του.

Εναρκτήρια εκδήλωση στο Μπέρμιγχαμ (Ηνωμένο Βασίλειο)

Στις 30 Σεπτεμβρίου, οι αντιπρόσωποι της κοινοπραξίας του προγράμματος συναντήθηκαν στο Μπέρμιγχαμ (Ηνωμένο Βασίλειο) για την έναρξη του προγράμματος BTG! Η εκδήλωση έγινε στις εγκαταστάσεις της λέσχης γκολφ Edgbaston όπου η επικεφαλής οργάνωση “Bridging to the Future” έχει τα γραφεία της. Η ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος ενίσχυσε το ομαδικό πνεύμα και τη διάθεση για συνεργασία!