Εσείς με ποιο τρόπο αποφασίζετε?

    Από: Startup Team

Το πλήθος των αποφάσεων που καλούμαστε να λάβουμε καθημερινά είναι τέτοιο που αρκετές φορές αποφασίζουμε ασυνείδητα και μηχανικά. Όλη μας η ζωή είναι μια αλυσίδα από αποφάσεις, από τις οποίες άλλες είναι λιγότερο σημαντικές και άλλες περισσότερο. Αυτό που είμαστε σήμερα, αυτό που έχουμε γίνει, έχει καθοριστεί από τις αποφάσεις που έχουμε πάρει.

Όμως, τι εννοούμε με τον όρο απόφαση και γιατί αποκτούν τόση ιδιαίτερη σημασία στη ζωή μας, οι δεξιότητες που σχετίζονται με τη λήψη αποφάσεων? «Η απόφαση είναι η διαδικασία επιλογής μιας κατεύθυνσης δραστηριοτήτων ανάμεσα σε άλλες κατευθύνσεις». Η επιλογή αυτή γίνεται με βάση τις αξίες, τις ιδιαίτερες προτιμήσεις, τις ανάγκες μας, τις διάφορες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Επιλογή σημαίνει απόφαση. Συνεπώς, μια επαγγελματική απόφαση σημαίνει ότι βάζουμε κατά μέρος κάποια ενδιαφέροντα και δεξιότητες μας έναντι κάποιων άλλων.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης απόφασης είναι βαθιά συνδεδεμένοι με την προσωπικότητα, τα βιώματα και τους στόχους του καθένα μας αλλά και με το κοινωνικό περιβάλλον εννοώντας με τις προοπτικές που εκείνο προσφέρει, τη δυνατότητα πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης, τους ανθρώπους που συναναστρεφόμαστε . Καθώς όμως, ως άνθρωποι έχουμε ο καθένας τελείως διαφορετική προσωπικότητα, ικανότητες, αυτοπεποίθηση, εμπειρίες, επιθυμίες, αδυναμίες και ελαττώματα, όπως είναι φυσικό επιλέγουμε με τελείως ξεχωριστό τρόπο και με προσωπικά κριτήρια όταν πρέπει να λάβουμε μια απόφαση.

Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι δεν παίρνουμε όλοι οι άνθρωποι αποφάσεις με τον ίδιο τρόπο. Κάποιοι από εμάς βασίζονται περισσότερο στη λογική, ενώ άλλοι στη διαίσθηση και στα συναισθήματά τους. Κάποιοι άλλοι βασίζονται σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως στη γνώμη των άλλων ή σε τυχαία γεγονότα που μπορεί να προκύψουν. Επίσης, κάποιοι αποφασίζουν γρήγορα ενώ άλλοι αργά, κάποιοι με προσοχή και προγραμματισμό κινήσεων και άλλοι αυθόρμητα και ριψοκίνδυνα. Άλλοι πάλι είναι αναβλητικοί ή προτιμούν να παίρνουν αποφάσεις. Η επιλογή αυτή όμως, ακόμα και όταν γίνεται ηθελημένα αποτελεί πάντα απόφαση.

Ο καθένας μας δηλαδή διαμορφώνει και υιοθετεί από τα πρώτα στάδια της ζωής του ένα προσωπικό στυλ λήψης απόφασης, το οποίο τον χαρακτηρίζει με κάποιες παραλλαγές και στην μετέπειτα ζωή του. Η αλυσίδα των αποφάσεων που χτίζουμε επηρεάζει άμεσα την ζωή μας και η ποιότητα της ζωής μας εξαρτάται από την ποιότητα των αποφάσεών μας. Επομένως, το ζητούμενο είναι να λαμβάνουμε, σωστές, καλές αποφάσεις. Γι’ αυτό κατά τη διαδικασία λήψης απόφασης και πριν καταλήξουμε σε κάποια απόφαση, καλό είναι ξεκινώντας από τις επιθυμίες μας να σταθμίζουμε πολύ προσεκτικά τις πραγματικές συνθήκες που ισχύουν σε σχέση με την απόφαση αυτή, τα εμπόδια, τις δυσκολίες.

Υπάρχουν φορές βέβαια που αισθανόμαστε αβεβαιότητα ή έχουμε αμφιβολίες για την απόφαση που πρόκειται να πάρουμε και με αυτόν τον τρόπο αγχωνόμαστε υπερβολικά και καθυστερούμε τη διαδικασία. Σε αυτήν την περίπτωση, ίσως χρειαστεί να ζητήσουμε κάποια βοήθεια για να ξεμπλέξουμε το κουβάρι των επιλογών και να αρχίσουμε να χτίζουμε σε πιο στέρεες βάσεις τον κύκλο των σημαντικών αποφάσεων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας φυσικά τις προσωπικές μας επιθυμίες και αξίες.