Χαρτογράφηση της Αγοράς Εργασίας

    Από: Startup Team

Η επιλογή του επαγγέλματος είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση, η οποία πέρα από τα ταλέντα και την κλίση του κάθε ατόμου, οφείλει να λάβει υπόψη της και τις συνθήκες που επικρατούν στη σύγχρονη αγορά εργασίας στην Ελλάδα, δηλαδή και τις επαγγελματικές προοπτικές. Παράλληλα, τις τελευταίες δεκαετίες, η διάρκεια μετάβασης από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας έχει επιμηκυνθεί, με την Ελλάδα να παρουσιάζει το φαινόμενο αυτό πιο έντονα (λόγω της κρίσης) από άλλες χώρες της Ε.Ε.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν η εκπαίδευση να οδηγεί στην απασχόληση ή η απασχόληση να είναι σε διαρκή επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα. Ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για τις προοπτικές των επαγγελμάτων. Στη συνέχεια θα δούμε  1) πώς οι αλλαγές στην αγορά εργασίας διαφοροποιούν τις προτιμήσεις των μαθητών μέσω του μηχανογραφικού δελτίου των Πανελληνίων εξετάσεων, αλλά και 2) ποια επαγγέλματα εμφανίζουν μικρή ή μεγάλη μείωση στη ζήτησή τους. Η έρευνα αφορά το διάστημα από το 2006 και μετά.

!command:ad!

1) Η έρευνα έγινε μέσω των επίσημων στοιχείων από τα στατιστικά που εκδίδει το Υπουργείο Παιδείας κάθε χρόνο.

Θα προσπαθήσω να αποφύγω τα πολλά νούμερα που είναι κουραστικά. Λοιπόν, έχουμε:

Αύξηση προτιμήσεων στη Νομική (Νομική Αθήνας αύξηση +31,6% μεταξύ 2009-2011), στα Φιλολογικά, τρομακτική αύξηση στις Ένστολες ειδικότητες, στις Ιατρικές Σχολές (+35% Ιατρική Αθήνας μεταξύ ετών 2009-2011), στα Παραιατρικά επαγγέλματα  (π.χ Εργοθεραπεία +141%), Γεωργικής & Αγροτικής παραγωγής (τμήμα Αθήνας +109%), Πληροφορική (κλασσική αξία), Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Σχολή πλοιάρχων το 2011 +300% δεύτερη σχολή συνολικά σε προτιμήσεις).

Αντίθετα, μείωση προτιμήσεων παρατηρούμε στις σχολές που έχουν να κάνουν με τον κατασκευαστικό τομέα (Μηχανικοί-Τοπογράφοι ΕΜΠ) και τα Παιδαγωγικά.

2) Αποτυπώθηκαν αριθμητικά δεδομένα 3.212.548 αγγελιών για τη διετία 2010-2012.

Από αυτές, το 70% αφορούσε τον πρώτο χρόνο, ενώ το 30% το δεύτερο χρόνο, δηλαδή έχουμε πτώση στον αριθμό αγγελιών ζήτησης σε ποσοστό 57,5%.

Οι κλάδοι που αντέχουν στην κρίση και εμφανίζουν μικρότερη μείωση στη ζήτησή τους, είναι αυτοί της διαχείρισης ποιότητας (-2,9%) των ασφαλειών (-2,5%) του marketing (-7,3%) των ναυτιλιακών (-8,8%) των υποστηρικτικών υπαλλήλων, του ανθρώπινου δυναμικού.

Στον αντίποδα, οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη μείωση στη ζήτηση, είναι τα δημιουργικά τμήματα (-79,1%), τα μεσιτικά (-64.9%) Ανώτατη διοίκηση (-63,9%) Αισθητική (-69,6%) και οι Πωλήσεις (-73,88%).

 

Μια πολύ χρήσιμη έρευνα για νέους στην αγορά εργασίας, από την οποία ο καθένας μπορεί να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα ως προς τις επιλογές του και τις επαγγελματικές κατευθύνσεις στις οποίες στοχεύει.

 

(Έρευνα: Β. Καλόγηρος, Κ. Κότιος, Χ. Ταουσάνης)

 

Σ. Ηλιαρείζη

Κοινωνιολόγος

www.stepforall.com