Πρόσκληση Επιστημόνων στον Β’ Κύκλο του Προγράμματος Νέας Επιχειρηματικότητας – Αιτήσεις Συμμετοχής μέχρι 31 Ιανουαρίου 2014

    Από: Startup Team

«Μαζί στην Εκκίνηση!»

Από την Ιδέα στo Στόχο, με Επιτυχία!

Ο ΣΕΒ έχοντας στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ελλήνων επιστημόνων, υλοποιεί τη Στρατηγική Πρωτοβουλία «Μαζί στην Εκκίνηση!». Με την πρωτοβουλία αυτή ο ΣΕΒ στηρίζει τους επιστήμονες που έχουν μια καινοτόμο ιδέα και ενδιαφέρονται να μάθουν τα βήματα που θα τους βοηθήσουν να πετύχουν το στόχο τους και να δημιουργήσουν τη δική τους επιτυχημένη επιχείρηση.

Ο ΣΕΒ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης που περιλαμβάνουν χώρο φιλοξενίας, επιμόρφωση σε θέματα επιχειρηματικότητας, συμβουλευτική υποστήριξη, δικτύωση και συνεχή καθοδήγηση (coaching & mentoring) με στόχο την αξιολόγηση της οικονομικής εφικτότητας και βιωσιμότητας μιας ερευνητικής και/ή καινοτόμου ιδέας, τη διαμόρφωση του επιχειρηματικού μοντέλου, την επιβεβαίωσης της ιδέας και της αγοράς (proof of concept & market), την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πλάνου, την υποστήριξη κατά τη σύσταση της επιχείρησης και κατά την ανεύρεση χρηματοδότησης.

Αν θέλετε να αξιοποιήσετε επιχειρηματικά τις καινοτόμες ιδέες σας και να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες του  προγράμματος,  μπορείτε να υποβάλετε την  Αίτηση Συμμετοχής σας μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2014, στην ιστοσελίδα της πρωτοβουλίας sev4enterprise.org.gr/epixeirimatikotita. Πληροφορίες: 211 5006134, sev4enterprise@sev.org.gr, www.sev4enterprise.org.gr

 

Στηρίζουμε τις Νέες Επιχειρηματικές Ιδέες

Δημιουργούμε Καινοτόμους Επιχειρηματίες, με Μέλλον!

!command:social!

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους

Περισσότερες Πληροφορίες

Πρόσκληση Επιστημόνων στον Β’ Κύκλο του Προγράμματος Νέας Επιχειρηματικότητας - Αιτήσεις Συμμετοχής μέχρι 31 Ιανουαρίου 2014