ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ WCAG 2.0 ΓΙΑ ΑΜΕΑ

    Από: Startup Team
Η υπηρεσία www.mywcag.gr παρέχει την υλοποίηση του προτύπου προσβασιμότητηας το οποίο είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο για άτομα με ειδικές ανάγκες και το οποίο αποκαλείται WCAG 2.0. Με αυτόν τον τρόπο η ιστοσελίδα σας είναι φιλικά προσβάσιμη προς τα ΑμΕΑ προσφέροντας τους την δυνατότητα να δουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας σας.
Η συμμόρφωση με τις οδηγίες για την προσβασιμότητα του Περιεχομένου για τον Παγκόσμιο Ιστό της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C) προσδιορίζεται σε τρία επίπεδα: Α, ΑΑ και ΑΑΑ (αναλόγως με το ποιοι ορισμοί ελέγχου ικανοποιούνται και την προτεραιότητα αυτών).
Το www.mywcag.gr , σας παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε την ιστοσελίδα σας έχοντας όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε η σελίδα σας να θεωρείται WCAG 2.0 compliant.
Ενδεικτικά λαμβάνουμε υπόψη και κατασκευάζουμε τις ιστοσελίδες σας με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
Η ιστοσελίδα:
  • είναι text-oriented
  • δεν έχει βίντεο ή ήχο
  • έχει δομή ιεραρχημένη
  • έχει απλουστευμένη διάταξη
  • παρέχει μηχανισμούς που βοηθούν τους χρήστες να εντοπίζουν περιεχόμενο, να προσανατολίζονται και να περιηγούνται σε αυτό
  • έχει ευανάγνωστο περιεχόμενο
  • έχει περιεχόμενο προβλέψιμο
Μπορείτε να επικοινωνήσετε σήμερα στο 2310.231557 για να ενημερωθείτε εκταινώς για το πρότυπο προσβασιμότητας και πως μπορεί αυτό να εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα σας.