Χαρακτηριστικά & Προϋποθέσεις άσκησης ανοιχτού management από την ηγεσία επιχειρήσεων

    Από: Startup Team

Το Ανοιχτό Management είναι μια πρωτοβουλία επαναπροσδιορισμού του management, με στόχο την επικαιροποίηση του, ώστε να απαντά στις ανάγκες του 21ου αιώνα, μιας και το διαδίκτυο έχει ανατρέψει πολλές από τις αρχές που χαρακτήριζαν το management που ασκούσαμε για δεκαετίες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Gary Hamel παγκόσμια αυθεντία σε θέματα στρατηγικής.

Τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας πρωτοβουλίας μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:

 • Η Διοίκηση, στραμμένη στην ενίσχυση της ανθρώπινης ικανότητας, απεμπολεί το αλάθητο, επιδεικνύει πνεύμα εμπιστοσύνης στους συνεργάτες, είναι υπέρμαχος των λιτών διοικητικών δομών  και επενδύει σε αλλαγές, καινοτομίες, επαναοριοθετήσεις, πελατοκεντρικότητα και εξωστρέφεια.
 • Οι project managers είναι τα στελέχη εκείνα που με την ευέλικτη στρατηγική τους και τις εξειδικευμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές τους κινούνται ‘’εντός και πέριξ’’ των τομέων της επιχειρηματικής μονάδας σε όλα τα επίπεδα, όποτε και όπως απαιτηθεί.
 • Οι εργαζόμενοι συμμετέχουν με τις πρωτοβουλίες τους στη λήψη αποφάσεων, δεδομένου ότι η γνώση διακινείται ελεύθερα και είναι διαχειρήσιμη, πειραματίζονται μαθαίνοντας από τα λάθη τους και ενδυναμώνουν τη e-κουλτούρα τους σε ότι αφορά νοοτροπίες, συμπεριφορές, επιχειρηματική νοημοσύνη, οικονομικές συνεργασίες και δικτυώσεις (blogs, podcasts, mash-ups, wikis, crowd-so και κοινωνικά δίκτυα).

Η όλη όμως αυτή κατάσταση προαπαιτεί μια σειρά υποχρεώσεων από την ηγετική ομάδα, προκειμένου να επιτευχθεί διηνεκής επιχειρησιακή επιτυχία, και ειδικότερα:

 • Δημιουργία άριστου εργασιακού κλίματος, που εμπνέει τους εργαζόμενους και τους επιτρέπει την εφαρμογή δημιουργικών καινοτομιών, συναρτησιακά συνδεδεμένων με e-κουλτούρα στον τομέα τεχνολογίας και τηλεματικής.
 • Εφαρμογή μιας στρατηγικής, όπου ένας ηγέτης – μέντορας θα:
  • Διαχέει τις διαχρονικά σταθερές επιχειρηματικές αξίες, προκειμένου να  ενστερνιστούν και να δεσμευτούν με αυτές στελέχη και προσωπικό και παράλληλα καλλιεργεί σε αυτούς το ηγετικό συναισθηματικό προφίλ.
  • Αποδεικνύει τα οφέλη της αυξανόμενης αναγκαιότητας  για  χρήση προτύπων στο σύνολο των επιχειρηματικών διεργασιών.
  • Είναι υπέρμαχος της θεωρίας ‘’των οργανώσεων, που μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν’’ και παρέχει στο δυναμικό δια βίου εκπαίδευση με επικέντρωση στις νέες στρατηγικές και στα εργαλεία του Ανοιχτού Management ήτοι, risk, change, crisis, total quality, knowledge, project, time & stress, techno management.
  • Καθοδηγεί στελέχη και προσωπικό, προκειμένου όχι μόνο να ξεδιπλώσουν, αλλά και να διευρύνουν όλο το εύρος των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους κατανοώντας, ενθαρρύνοντας και επαινώντας αυτούς, ώστε να  αναπτύξουν στο έπακρο την αυτοϋποκίνησή  τους με συνέπεια την κατάλληλη αξιοποίησή τους.

Οι επιχειρήσεις συνεπώς πρέπει αξιοποιώντας τα παραπάνω να φανταστούν και να δημιουργήσουν νέους κανόνες, καινοτομικές δράσεις και κλάδους, που θα ορίσουν το βιομηχανικό τοπίο του μέλλοντος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Gary Hamel.

Ηλίας Τζαννής είναι Επιχειρησιακός Ερευνητής. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος CAT for SMA & PS του Τεχνοβλαστού ACTAτου ΑΠΘ. Συντονιστής της ομάδας εκπόνησης του Προτύπου ΕΛΟΤ 1437 ‘’Γραμματεία Διοίκησης….’’. Διοικητικός & Πολιτικός επ., Οικονομολόγος, Περιφερειολόγος. e-mail. Iliastzannis@gmail.com