Θέσεις εργασίας στον όμιλο ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

    Από: Startup Team

Πηγή edujob.gr

Ο Όμιλος ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, είναι μία από τις μεγαλύτερες αλυσίδες στο χώρο εμπορίας τροφίμων, με 216 Σούπερ-μάρκετ, 13 Cash & Carry, 54 franchise καταστήματα και 10.759 εργαζόμενους. Είναι μέλος του Ομίλου Delhaize, ο οποίος δραστηριοποιείται σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία με περισσότερα από 3.200 καταστήματα και 150.000 εργαζομένους.

Περιγραφή Θέσεων

  1. Τμήμα Γενικής Λογιστικής:

• Καταχώρηση πάσης φύσεως εξόδων, λογαριασμών ΔΕΚΟ, τιμολογίων παγίων κ.α.
• Καταχώρηση προβλέψεων

• Καταχώρηση συμβάσεων ενοικίων στο SAP Real Estate

• Συμφωνίες ενδοεταιρικών υπολοίπων

• Συμφωνία Τραπεζών και πληρωμές προμηθευτών

• Άνοιγμα / διόρθωση κωδικών πιστωτών

• Έλεγχος και συμφωνία ισοζυγίου και υποσυστημάτων

• Συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων για τη διενέργεια οικονομικών αναλύσεων

• Επισκόπηση διακυμάνσεων στο Ισοζύγιο στα πλαίσιο του μηνιαίου κλεισίματος

• Συμμετοχή στην κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων βάσει ΔΠΧΑ

• Συμμετοχή στην προετοιμασία των Δηλώσεων ΦΠΑ, Παρακρατούμενων Φόρων κ.ά.

Διαβάστε Περισσότερα στο edujob.gr