Δεκατρία προγράμματα για την ενίσχυση της καινοτομίας

    Από: Startup Team

Πηγή fortunegreece.com

Δεκατρία προγράμματα για την υποστήριξη της καινοτομίας, συνολικού προϋπολογισμού 3,3 εκατ. ευρώ, εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑΛ) 2007- 2013. Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγες ημέρες, επίσης στο πλαίσιο του ΕΠΑΛ, εγκρίθηκαν επενδυτικά σχέδια στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών συνολικού προϋπολογισμού 36,5 εκατ. ευρώ.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις κατατέθηκαν από ερευνητικά ινστιτούτα της χώρας και επιστημονικούς φορείς, σε συνεργασία με συλλογικούς φορείς αλιέων, ΜΚΟ και αφορούν μεταξύ άλλων θέματα όπως η προώθηση της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, η εφαρμογή γενετικής επιλογής των γεννητόρων σε καλλιέργεια λαβρακιού, η εφαρμογή νέων πρακτικών για τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων μυδοκαλλιέργειας και η αξιοποίηση απορριπτόμενων αλιευμάτων, για την παραγωγή ιχθυελαίων, στο πλαίσιο της Γαλάζιας Ανάπτυξης και της αειφόρου διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Διαβάστε Περισσότερα στο fortunegreece.com