ΣΕΒ: Ανακοίνωση ΣΕΒ σχετικά με το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων

    Από: Startup Team

Το νομοσχέδιο της απλοποίησης της πολυδαίδαλης και κοστοβόρου διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία  ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την επιχειρηματικότητα και στην Ελλάδα. Ένα βήμα που μας φέρνει πιο κοντά στον στόχο της επενδυτικής επανεκκίνησης και της οικονομικής ανάκαμψης. Ως προϊόν αποδοτικής συνεργασίας με την επιχειρηματική κοινότητα, το νομοσχέδιο διακρίνεται για την τόλμη του και την μεταρρυθμιστική του λογική.  Πολύ ορθά στοχεύει στον περιορισμό του άσκοπου και γραφειοκρατικού ρόλου του κράτους και στην μετάθεση της πλήρους ευθύνης συμμόρφωσης με τις κείμενες διατάξεις στον επιχειρηματία. Πολύ ορθά, επίσης, η μη-συμμόρφωση ενέχει σημαντικές -εν πολλοίς απαγορευτικές- ποινές.

Από το παρελθόν έχουμε πολλά παραδείγματα, όπου η πρακτική της νομοθέτησης γενικών αρχών, με την πρακτική εφαρμογή τους να εξαρτάται από την έκδοση σωρείας προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων, έχει οδηγήσει είτε σε μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση μίας μεταρρύθμισης είτε ακόμη και στην ουσιαστική αναίρεσή της.  Είναι μία πρόκληση που η Κυβέρνηση βλέπουμε ότι είναι διατεθειμένη να αντιμετωπίσει.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση για να υλοποιηθεί η βούληση του νομοθέτη, θα πρέπει να προχωρήσει, στο αμέσως επόμενο διάστημα, η εργασία που προβλεπόταν και στον Οδικό Χάρτη της μεταρρύθμισης, όπως:

  • Η  ολοκληρωμένη καταγραφή της σωρείας των διατάξεων που θα καταργηθούν.
  • Η θεσμοθέτηση με τεχνοκρατικά άρτιο τρόπο των προδιαγραφών που θα ακολουθούνται από όσες δραστηριότητες θα εξακολουθούν να ρυθμίζονται τελικά από το κράτος.
  • Η επακριβής θεσμοθέτηση του ρόλου και ο καθορισμός των διάφανων διαδικασιών των υπηρεσιακών μονάδων που θα ασχολούνται με την πιστοποίηση των δημόσιων και ανεξάρτητων φορέων που θα διενεργούν τους ελέγχους.
  • Η εγκαθίδρυση ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα μετράει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και που θα προσδώσει έτσι διαφάνεια στο όλο σύστημα.
  • Η ολοκληρωμένη ρύθμιση για τα Επιχειρηματικά Πάρκα.

Η χώρα μας σήμερα χρειάζεται τομές, όπως αυτή που προτείνεται για τις αδειοδοτήσεις. Η απλοποίηση τους θα συνεισφέρει θετικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση με μείωση του διοικητικού βάρους, των καθυστερήσεων, του κόστους, της αβεβαιότητας αλλά και  της διαφθοράς.  Ο ΣΕΒ, που είχε μελετήσει το θέμα ενδελεχώς και είχε αποτιμήσει τη βλάβη που προξενούσε το παλαιό καθεστώς, υπήρξε ο πρώτος που το είχε προτείνει με εκτενείς αναλύσεις, μαζί με τις αντίστοιχες υποδείξεις της Παγκόσμιας Τράπεζας το 2013.

Ο ΣΕΒ στήριξε και θα συνεχίσει να στηρίζει τις κυβερνητικές προσπάθειες που κινούνται προς αυτές τις κατευθύνσεις.   Στην κυβέρνηση εναπόκειται να κάνει τη βούληση πράξη –άμεσα και χωρίς συμβιβασμούς, προκειμένου να υπηρετηθεί ο δύσκολος στόχος της ανάκαμψης.