Η Επιτροπή παρουσιάζει νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την προώθηση του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια νέα στρατηγική για τη στήριξη του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού στην Ευρώπη. Αναγνωρίζοντας το δυναμικό του τομέα για βιώσιμη ανάπτυξη και δημιουργία απασχόλησης, η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει 14 δράσεις της ΕΕ που αναμένεται να βοηθήσουν παράκτιες περιοχές και επιχειρήσεις να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και στην ενίσχυση της θέσης του τομέα ως κινητήριας δύναμης της «γαλάζιας οικονομίας» στην Ευρώπη. Οι συγκεκριμένες αυτές δράσεις συμπληρώνονται από αναλυτικές ενέργειες που θα μπορούσαν να αναλάβουν τα κράτη μέλη, οι περιφέρειες και οι ενδιαφερόμενοι φορείς του τομέα.

Οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνουν τη διευκόλυνση της στενότερης συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων φορέων του παράκτιου τουρισμού στην Ευρώπη, δημιουργία συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, ανάπτυξη δεξιοτήτων και καινοτομίας, προώθηση του οικοτουρισμού και δημιουργία διαδικτυακού οδηγού για τις δυνατότητες χρηματοδότησης ώστε να δοθεί ώθηση στις επενδύσεις. Τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές αρχές και ο κλάδος θα συμβάλουν ουσιαστικά στην κατάρτιση και υλοποίηση αυτών των δράσεων.

Η επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας Μαρία Δαμανάκη, δήλωσε σχετικά: «Στη στρατηγική μας για τη ‘Γαλάζια Ανάπτυξη’, ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός παρουσιάζεται ως κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης, κυρίως στις παράκτιες περιοχές που πλήττονται συχνά από υψηλή ανεργία. Είναι ευθύνη μας να βοηθήσουμε αυτόν τον τομέα να αναπτυχθεί και να ευημερήσει, καθώς αποτελεί τη σημαντικότερη θαλάσσια οικονομική δραστηριότητα και τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας πολλών παράκτιων περιοχών».

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr