ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΤΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

    Από: Startup Team

Οι πελάτες, αποτελούν ξεκάθαρα τον λόγο ύπαρξής μας και το επίκεντρο κάθε μας ενέργειας. Κύριο μέλημα είναι η απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη και του καταναλωτή. Ο καθένας μας συμβάλει με τον δικό του τρόπο στην άριστη ικανοποίηση των αναγκών των πελατών. Τα τμήματα της επιχείρησης συνδέονται και μεταξύ τους με μία πελατειακή σχέση. Το κάθε τμήμα παρέχει τις υπηρεσίες του και ικανοποιεί ένα άλλο τμήμα. Όλοι έχουν θέση στην αλυσίδα εξυπηρέτησης με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή.

Η ποιότητα,είναι αδιαπραγμάτευτη αληθινή αξία μέσα στο χρόνο. Άλλωστε είναι και ένας από τους βασικούς λόγους ύπαρξής και επιβίωσης της κάθε επιχείρησης. Τα προϊόντα μας και οι υπηρεσίες μας θα πρέπει να είναι τα καλύτερα της αγοράς. Θέλουμε ποιότητα στις συναλλαγές μας με τους πελάτες μας. Για να βελτιωνόμαστε θα ψάχνουμε πάντα την ποιότητα και την καινοτομία μέσα στον οργανισμό μας, στην απόδοση μας, στην οργάνωση της εργασίας μας, στις εργασιακές μας σχέσεις και πρωτίστως στην προσωπική ανάπτυξη και εκπαίδευσή μας.

Η ανταγωνιστικότητα της εταιρείας μας, στον 21 αιώνα αποκτάει πρωταρχική σημασία λόγω της διαρκούς μεταβολής και αναβάθμισης της αγοράς. Επιβάλλεται πλέον ως θεσμός σε όλα τα επίπεδα αποφάσεων, διαμορφώνει επιβλητικά τη στρατηγική, την κουλτούρα και τις δομές της εταιρείας μας, έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος είναι ο καταλύτης όλων των αλλαγών. Κοινωνός για τη συνεχή βελτίωση της εργασίας του μέσα από δημιουργικότητα και έμπνευση αλλά και κοινωνός στο να συμπαρασύρει με αποφασιστικότητα και ενθουσιασμό τους συναδέλφους του.

Η ομαδικότητα.
Η εταιρεία μας θα πρέπει να λειτουργεί σαν μια μεγάλη οικογένεια. Σε μια οικογένεια δεν είναι όλοι ίδιοι. Άλλος έχει πιο μεγάλη εμπειρία, άλλος περισσότερες γνώσεις και άλλος μεγαλύτερη θέληση για δημιουργία. Οι στόχοι τους πάντα κοινοί και ο ένας χτίζει στα προσόντα του άλλου. Η πραγματική ομάδα σπάνια αποτυγχάνει και γίνεται κατά κανόνα παράδειγμα προς μίμηση από άλλες ομάδες σαν το όχημα προς την επιτυχία. Η αμοιβαία κατανόηση, η δημιουργία, η αξιοκρατία, ο επιμερισμός αρμοδιοτήτων, η αποτελεσματικότητα είναι κομβικά σημεία που χαρακτηρίζουν την ομαδικότητα.

Η εντιμότητα, θα πρέπει να είναι η πιο ισχυρή αξία της εταιρεία μας. Η εντιμότητα, η υπευθυνότητα και οι σωστές πρακτικές πρέπει να κινούνται παράλληλα με τα συμφέροντα και τις επιτυχίες της εταιρείας μας μακροπρόθεσμα. Η τήρηση των νόμων, ο σεβασμός του περιβάλλοντος, της υγιεινής και της ασφάλειας, και η διαφύλαξη της κοινωνικής μας υπόστασης απαιτούν από όλους μας τον σωστό χειρισμό, την ειλικρίνεια και την ακεραιότητα τόσο στις σχέσεις μας με τους πελάτες και τους προμηθευτές όσο και με την Πολιτεία και τους συναδέλφους μας.

Η εξυπηρέτηση των πελατών αποτελεί αντικείμενο ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, μέσω του οποίου κάθε επιχείρηση αναδεικνύει την σταθερή και σε βάθος χρόνου δέσμευση της στην «ποιότητα», δίνοντας έμφαση στην «αξία» της παρεχόμενης υπηρεσίας και στην ικανοποίηση των πελατών της. Στο πλαίσιο μιας πελατοκεντρικής πολιτικής, οι ανάγκες, οι επιθυμίες, οι προσδοκίες, οι συμπεριφορές και τα ειδικά χαρακτηριστικά των πελατών, αποτελούν το σημείο εκκίνησης ενός αποτελεσματικού συστήματος παροχής των υπηρεσιών.

Η ικανοποίηση, ως προϊόν συναισθηματικής αντίδρασης, αποτελεί συνάρτηση της εμπειρίας που βιώνουν οι πελάτες κατά τη διαδικασία παροχής της υπηρεσίας. Η θετική ή αρνητική διάσταση της εμπειρίας εξαρτάται από την αποτελεσματικότητα της οργάνωσης της επιχείρησης, στο πλαίσιο της στρατηγικής εξυπηρέτησης πελατών και παροχής υπηρεσιών με στόχο την άριστη ποιότητα.

Η διαρκής παρακολούθηση και μέτρηση της ικανοποίησης των πελατών, δίνει τη δυνατότητα για την καλύτερη διαχείριση της πελατείας και ενεργοποιεί μηχανισμούς διορθωτικών κινήσεων σε περίπτωση που διαπιστώνονται αποκλίσεις από τις πρότυπες διαδικασίες και από τους στόχους της επιχείρησης. Οι μετρήσεις αξιολογούνται και τα συμπεράσματα οδηγούν σε επανασχεδιασμό του συστήματος παροχής των υπηρεσιών με τις απαιτούμενες αλλαγές που οδηγούν σε σταθερή βελτίωση των υπηρεσιών και στη βέλτιστη ικανοποίηση του πελάτη.