Μεταπτυχιακό Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας για Στελέχη Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

    Από: Startup Team

www.executiveme.aueb.gr

Σε μια περίοδο, όπου η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο μιας επιχείρησης έχει λάβει μια πρωτόγνωρη δυναμική, τα στελέχη των επιχειρήσεων καλούνται να δράξουν την ευκαιρία αυτή και να ανταποκριθούν στη μεγάλη πρόκληση και πίεση που υφίστανται. Δεν αρκεί να στηρίζονται στις γνώσεις και τα επιτεύγματα του παρελθόντος. Χρειάζεται να εξασφαλίσουν την αέναη μάθηση, την απόκτηση νέων γνώσεων, την υιοθέτηση καινούργιας τεχνογνωσίας και εργαλείων, την ανάπτυξη μοναδικών ικανοτήτων και την καλλιέργεια απαραίτητων δεξιοτήτων. Αυτές τις δημιουργικές ανησυχίες σε δύο δυναμικά γνωστικά αντικείμενα που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή όλων μας, έρχεται να ικανοποιήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία για Στελέχη Επιχειρήσεων, του τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να εφοδιάσει τα στελέχη με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται για να ανταγωνίζονται με επιτυχία στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και να συνεισφέρουν στην επιτυχία των επιχειρήσεων και οργανισμών τους. Εξάλλου το Πρόγραμμα καλύπτει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης δίνοντας έτσι έμφαση στην ανάπτυξη διεπιστημονικού υπόβαθρου γνώσεων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων, κάτι που τους εξασφαλίζει την ευελιξία και τη δυνατότητα προσαρμογής στις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος και τη γρήγορη επαγγελματική ανέλιξη σε θέσεις ευθύνης.

Μέσω του Προγράμματος θα γίνει κατανοητό ότι το Μάρκετινγκ επηρεάζει αποφασιστικά όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης αλλά και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα από μακροοικονομική σκοπιά, συμβάλλοντας, μεταξύ των άλλων, στην εξασφάλιση αποδοτικών παραγωγικών επενδύσεων, αλλά και στην αποτελεσματική αντιμετώπιση ενός από τους βασικούς συντελεστές της διόγκωσης του δημοσίου χρέους που ήταν το τεράστιο έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, μέσω της εξαγωγής επώνυμων (branded) προϊόντων και υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα προσφέρει επίσης  την ευκαιρία μιας σε βάθος ανάπτυξης της γνώσης και των δεξιοτήτων σε θέματα επικοινωνίας και διαπροσωπικών σχέσεων με τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Το πρόγραμμα στηρίζεται σε ένα υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό με πλούσιο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο και μεγάλη επαγγελματική πείρα, το οποίο κάνει χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις εξελίξεις της επιστήμης του Μάρκετινγκ παγκοσμίως και προσαρμόζοντάς τες στις ανάγκες των Ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Έχει δε σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιτρέπει στα Στελέχη να το παρακολουθούν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους.

Για περισσότερες Πληροφορίες:

www.executiveme.aueb.gr και στα τηλέφωνα 210 8203 665 ή 631.

Περίοδοι αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2014-15

  • από 25.11.2013 έως 17.3.2014
  • και από 7.4.2014 έως 2.6.2014.