Τοπικό σχέδιο για τη γυναικεία απασχόληση στους Δήμους: Ελευσίνας, Μεγάρων και Ασπροπύργου

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Θριασία-Νέες Γυναίκες της Επιστήμης στην Απασχόληση” υλοποιεί την πράξη “Δίκτυο για την κοινωνική οικονομία και την προώθηση στην απασχόληση γυναικών επιστημόνων στο Θριάσιο Πεδίο” η οποία περιλαμβάνει μια σειρά 6 τοπικών δράσεων.

Σκοπός του Σχεδίου Δράσης είναι η ένταξη στην απασχόληση 78 ωφελουμένων ανέργων γυναικών από τους Δήμους Ελευσίνας, Μεγάρων και Ασπροπύργου, πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από ένα πλέγμα αλληλοσυμπληρούμενων δράσεων (συμβουλευτική, κατάρτιση, δικτύωση, υπηρεσίες σύζευξης με αγορά εργασίας κ.λπ.), οι οποίες καλύπτουν τις ανάγκες των ωφελούμενων σε συνδυασμό με την τοπική ανάπτυξη.

Του προγράμματος μπορούν να επωφεληθούν 78 γυναίκες πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πληρούν τα εξής κριτήρια:

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr