Εκατοντάδες Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης, διοργάνωσε το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οργάνωσε και υλοποίησε κατά τα έτη 2012-2014 ένα σημαντικό σε μέγεθος και σε ποιότητα έργο εκπαίδευσης εργοδοτών, αυτοαπασχολουμένων, εργαζομένων και συμβοηθούντων μελών μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της Πράξης «Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρησης» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών πόρων.

Πανελλαδικά πραγματοποιήθηκαν 303 προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης στα οποία συμμετείχαν περίπου 4800 άτομα. Τα προγράμματα υλοποιήθηκαν όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Πάτρας, Ιωαννίνων και Ηρακλείου, όπου το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαθέτει δικές του εκπαιδευτικές δομές, αλλά και σε 35 επιπλέον πόλεις της χώρας.
Στόχοι του έργου ήταν:

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr