Η ΕΕ προτείνει μια νέα προσέγγιση για τη διάσωση επιχειρήσεων

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα μια σειρά κοινών αρχών για τις εθνικές διαδικασίες αφερεγγυότητας όσον αφορά τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Στόχος είναι να μετατοπιστεί το κέντρο βάρους από την εκκαθάριση στην ενθάρρυνση των βιώσιμων επιχειρήσεων να προβαίνουν σε αναδιάρθρωση έγκαιρα ώστε να αποφεύγουν τη διαδικασία αφερεγγυότητας. Κάθε χρόνο 200.000 επιχειρήσεις σε όλη την ΕΕ βρίσκονται αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο πτώχευσης και 1,7 εκατομμύρια πολίτες χάνουν ως αποτέλεσμα τη δουλειά τους.

Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να δώσει στις βιώσιμες επιχειρήσεις μια ευκαιρία για αναδιάρθρωση και συνέχιση της λειτουργίας τους. Η αναθεώρηση των εθνικών κανόνων αφερεγγυότητας θα είναι διπλά επωφελής: θα βοηθά τις βιώσιμες επιχειρήσεις να παραμένουν σε λειτουργία και, συνεπώς, να μην χάνονται θέσεις εργασίας, αλλά παράλληλα θα δημιουργεί και ένα καλύτερο περιβάλλον για τους πιστωτές, οι οποίοι θα μπορούν να ανακτούν μεγαλύτερο μέρος της επένδυσής τους απ’ ό,τι αν ο οφειλέτης κήρυττε πτώχευση.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr