Βράβευση της WIND από την KPMG

    Από: Startup Team

Πηγή businessnews.gr

Για την επιτυχημένη αλλαγή της λειτουργίας και της κουλτούρας του οργανισμού της βραβεύτηκε η WIND, στο πλαίσιο των εργασιών του 17ου Συμποσίου Ανθρώπινου Δυναμικού και των Βραβείων Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG.

Το βραβείο «Διαχείρισης της Αλλαγής» αποδόθηκε στη WIND αναγνωρίζοντας τον μετασχηματισμό του οργανισμού της και την εγκαθίδρυση μιας νέας επιχειρησιακής κουλτούρας η οποία την καθιστά πιο ανταγωνιστική στην αγορά και δημιουργεί μεγαλύτερη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

Έχοντας ολοκληρώσει μία τριετία επιτυχούς αλλαγής του επιχειρηματικού της μοντέλου, τον Δεκέμβριο του 2012 η WIND διατύπωσε ένα νέο όραμα για την παρουσία της στην ελληνική αγορά επιδιώκοντας να είναι ένας τηλεπικοινωνιακός οργανισμός εξαιρετικών επιδόσεων. Εστιάζοντας στον στόχο αυτό, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ανέλαβε μια σειρά από πρωτοβουλίες και υλοποίησε εσωτερικά ενέργειες με κύριους άξονες την Επικοινωνία & Συμμετοχή, την Απλοποίηση, την Εκπαίδευση, Ανάπτυξη & Φροντίδα για όλους.

Διαβάστε Περισσότερα στο businessnews.gr