Νέες Αρχές Ποιότητας για τον τουρισμό

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Το αμέσως επόμενο διάστημα και με την ολοκλήρωση των διεργασιών για την απόκτηση της διαχειριστικής του επάρκειας, το ΙΝΣΕΤΕ θα ξεκινήσει την υλοποίηση του επιχειρησιακού του πλάνου. Στόχος του Iνστιτούτου είναι να σχεδιάσει και να υλοποιήσει σειρά προγραμμάτων σχετικά με τη βελτίωση των προσφερόμενων τουριστικών υπηρεσιών της χώρας, τα οποία θα ενισχύσουν ιδιαίτερα τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Βάση για τη δημιουργία και την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων θα είναι οι νέες αρχές ποιότητας για τον τουρισμό, όπως αυτές προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αρχές, οι οποίες έχουν εθελοντικό χαρακτήρα υλοποίησης για τα κράτη μέλη, καλύπτουν τέσσερις κύριους τομείς: την κατάρτιση του προσωπικού, την ικανοποίηση των καταναλωτών, την καθαριότητα και την συντήρηση των χώρων, καθώς και την ακρίβεια και την αξιοπιστία των πληροφοριών.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr