3η Ελληνογαλλική ημερίδα: Clusters & Επιχειρηματικότητα στη Θεσσαλονίκη

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης και το Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: Clusters & Επιχειρηματικότητα την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 και ώρα 09:00, στο Συνεδριακό Κέντρο Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Η ημερίδα αποσκοπεί να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει επιχειρήσεις, επαγγελματικούς φορείς, ερευνητικά κέντρα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κα. για τα πλεονεκτήματα των συνεργατικών σχηματισμών (clusters) ως εργαλεία βελτίωσης της επιχειρηματικότητας και περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι συνεργατικοί σχηματισμοί-clusters αποτελούν μορφές συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και άλλων φορέων (π.χ. ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, επαγγελματικές ενώσεις, επιμελητήρια κ.α.) που προωθούν την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr