Αναδεικνύοντας το ρόλο του μάρκετινγκ στην αποτελεσματική διαχείριση οικονομικών κρίσεων

    Από: Startup Team

Παρουσίαση και συζήτηση αποτελεσμάτων πρόσφατης έρευνας με τίτλο “Αναδεικνύοντας το ρόλο του μάρκετινγκ στην αποτελεσματική διαχείριση οικονομικών κρίσεων” διοργανώνεται από το τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, το τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας και το εργαστήριο Μάρκετινγκ A.La.R.M. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ και με τη συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (Ε.Ι.Μ.) και του Ε.Β.Ε.Α.

Θέλοντας να συνεισφέρουν στην αναζήτηση των βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που βιώνουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι επίκουροι καθηγητές Μ. Τσόγκας (τμήμα ΟΔΕ, ΠΑ.ΠΕΙ.) και Π. Παπασταθοπούλου (τμήμα Μ&Ε – εργαστήριο Μάρκετινγκ A.LA.R.M. Ο.Π.Α.) εκπόνησαν επιστημονική μελέτη με τίτλο «Αποτελεσματικές Στρατηγικές Μάρκετινγκ σε Περιόδους Κρίσης: Η Ελληνική Εμπειρία και Πρακτική».

Στόχο της μελέτης αποτέλεσε η αποτύπωση των στρατηγικών που ακολουθούν οι επιχειρήσεις στην κρίση και η επίδραση τους κυρίως στις πωλήσεις και στα κέρδη τους.

Η μελέτη τέθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΕΛ.Α.Μ.) και διενεργήθηκε έρευνα πεδίου στις 1.000 μεγαλύτερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.

Η παρουσίαση και συζήτηση των αποτελεσμάτων της έρευνας θα γίνει σε ειδική εκδήλωση με τίτλο “Αναδεικνύοντας το ρόλο του Μάρκετινγκ στην Αποτελεσματική Διαχείριση Οικονομικών Κρίσεων” την Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014, 18:00-21:00 στο Αμφιθέατρο του Ε.Β.Ε.Α. (Ακαδημίας 7, Αθήνα).

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης η διακεκριμένη καθηγήτρια Aysegül Ozsomer του Koç University της Κωνσταντινούπολης θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα αντίστοιχων ερευνών που διεξήχθησαν στην Τουρκία την τελευταία δεκαετία υπό την επιστημονική της επίβλεψη.

Η εσπερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων γίνεται με τη συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Μάρκετινγκ (Ε.Ι.Μ.) και του Ε.Β.Ε.Α., ενώχορηγός της εκδήλωσης είναι η ΕΛ.Α.Μ.

Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης απαιτείται προεγγραφή. Η πρόσκληση απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις συμμετέχουσες στην έρευνα επιχειρήσεις καθώς και στα μέλη της ΕΛΑΜ και του ΕΙΜ.

Περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδήλωσης