Διαγωνισμός καινοτόμων ιδεών από το ΤΕΙ Πειραιά

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει στην ενθάρρυνση της ανάληψης καινοτομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας από τους φοιτητές του Ιδρύματος, καθώς και στην επιβράβευση των προσπαθειών τους και τη δημιουργία ενός μηχανισμού αξιολόγησης, υποστήριξης και επιχειρηματικής αξιοποίησης καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων από αυτούς.

Στο διαγωνισμό καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών λαμβάνουν μέρος οι φοιτητές του Ιδρύματος μετά από πρόσκληση της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Η αξιολόγηση των προτάσεων και η απονομή των σχετικών βραβείων γίνεται από Επιτροπή Αξιολόγησης, στην οποία θα συμμετέχουν καθηγητές του Ιδρύματος και εμπειρογνώμονες – εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και οργανισμών.

Η εύρεση μιας ιδέας είναι μια πολύτιμη ικανότητα. Η επιτυχία είναι να μετατραπεί η ιδέα σε βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι σημαντική γιατί κάθε ομάδα φοιτητών που θα προκριθεί, θα έχει την ευκαιρία να λάβει: (α) εποικοδομητική κριτική για την ιδέα της από έμπειρους ακαδημαϊκούς δασκάλους και επιχειρηματικά στελέχη και (β) βοήθεια στην οργάνωση και τεκμηρίωση της πρότασής της.

Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι, η επιχειρηματική πρόταση της ομάδας να καταλήξει στη σύνταξη ενός πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου, που θα μπορεί να οδηγήσει, υπό κατάλληλες προϋποθέσεις, στην ίδρυση επιχείρησης καθώς και στην αναζήτηση πηγής χρηματοδότησης, μετά από αξιολόγηση. Οι καλύτερες επιχειρηματικές ιδέες θα βραβευθούν με χρηματικό έπαθλο και επιπλέον, θα προταθούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς ή άλλων φορέων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνίσταται στην υποστήριξη νέων που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας μέσω εντατικής επιχειρηματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, καθώς και στην υποστήριξή τους για να πραγματοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΙ Πειραιά και οι φοιτητές που συμμετέχουν σε μεταπτυχιακά προγράμματα του Ιδρύματος. Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος είτε μεμονωμένα, είτε σε ομάδες το πολύ τριών (3) ατόμων, εκ των οποίων ένα (1) μέλος θα ορίζεται εκπρόσωπος της ομάδας. Οι ομάδες θα υποβάλουν δήλωση συμμετοχής συμπληρώνοντας το αρχείο του Εντύπου Υποβολής Πρότασης.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr