Έγινε η 1η Συνεδρίαση του νέου Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2014, η πρώτη Συνεδρίαση του νέου Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, υπό την προεδρία του Ακαδημαϊκού Ιωσήφ Σηφάκη και παρουσία του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Δρ. Χρήστου Βασιλάκου.

Ο Γενικός Γραμματέας, αρχικά, ενημέρωσε τα μέλη του ΕΣΕΤ για την πορεία των διαδικασιών και τις προτεραιότητες που σχετίζονται με το νέο Σχέδιο Νόμου για την Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία, για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο 2014-2020 για την Έρευνα και την Καινοτομία, καθώς και για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη συνεργασία μεταξύ ΓΓΕΤ και ΣΕΒ για την κατάρτιση ενός Μνημονίου Συνεννόησης με σκοπό τη σύνδεση της έρευνας με την αγορά και την επιχειρηματικότητα, ενώ επικεντρώθηκε και σε θέματα της Ελληνικής Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά το τρέχον εξάμηνο και στις προσεχείς εκδηλώσεις στους τομείς της Έρευνας , Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

Κατά τη Συνεδρίαση συζητήθηκαν οι αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας και η μελλοντική διεύρυνσή του με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τον παραγωγικό τομέα και τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, καθώς και προτάσεις αναφορικά με τη σύσταση των νέων Τομεακών Επιστημονικών Συμβουλίων (ΤΕΣ) και άλλα τρέχοντα θέματα.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr