Πρόσκληση υποβολής έργων καινοτομίας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERA.Net Plus with Russia

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Στο πλαίσιο του ERA.NET RUS PLUS ανακοινώθηκε Κοινή Προκήρυξη για τη χρηματοδότηση έργων καινοτομίας μεταξύ των κρατών μελών, των συνδεδεμένων χωρών της ΕΕ και της Ρωσίας. Η χρηματοδότηση των εγκεκριμένων έργων στο πλαίσιο της κοινής προκήρυξης θα ανέλθει συνολικά στα 15.750.000 €.

Στόχος της προκήρυξης είναι να δημιουργήσει καινοτόμα συνεργατικά έργα υψηλής τεχνολογίας και αυξημένες δυνατότητες παραγωγής καινοτομικών προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, στο πλαίσιο υλοποίησής τους από μικρές καινοτόμες επιχειρήσεις που διεξάγουν έρευνα στη Ρωσία σε συνεργασία με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και τον ιδιωτικό τομέα των χωρών που συμμετέχουν στη προκήρυξη. Για την Ελλάδα επιλέξιμοι φορείς θα είναι επιχειρήσεις, είτε μεμονωμένα, είτε σε συνεργασία με Παν/μια ή δημόσια ερευνητικά κέντρα.

Τα έργα, τα οποία θα είναι διετούς διάρκειας με δυνατότητα επιμήκυνσης μέχρι και 30 μήνες, προβλέπεται να ξεκινήσουν μέχρι την άνοιξη του 2015 και να λήξουν το αργότερο μέσα στο 2018. Στη προκήρυξη συμμετέχουν 8 χώρες (Αυστρία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Τουρκία).

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων που θα είναι μέλη σε κοινοπραξίες των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη – Συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη ανέρχεται σε 300.000 €. Το ανώτατο όριο δημόσιας δαπάνης για τους έλληνες εταίρους θα ανέλθει στις 100.000 € ανά έργο.
– Για την ελληνική συμμετοχή και την επιλεξιμότητα των δαπανών θα αναφερθείτε στο αρχείο Terms of Reference – Innovation Call, σελίδες 30-31, www.eranet-rus.eu.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr