Προκήρυξη Προγράμματος «Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες»

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του Α.Π.Θ. θα υλοποιηθεί σε εντατικό πρόγραμμα 3 εβδομάδων, από 6 μέχρι 24 Οκτωβρίου 2014, Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο: «Αρχιτεκτονική και Νέες Τεχνολογίες».

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει στο γνωστικό πεδίο του καινοτόμου σχεδιασμού, που υποστηρίζεται από σύγχρονες τεχνολογίες, τους αρχιτέκτονες που δεν είχαν την ευκαιρία να τον οικειοποιηθούν μέσα από τις σπουδές τους και την επαγγελματική τους πρακτική. Τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας και προωθημένης καινοτομίας υποστηρίζει την αρχιτεκτονική μέσα σε ένα νέο πλαίσιο τριών επιμέρους παραμέτρων: α. του αρχιτεκτονικού στοχασμού, β. των σχεδιαστικών χειρισμών και γ. των κατασκευαστικών πρακτικών.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα έχει σαν στόχο την εξοικείωση των εκπαιδευόμενων με βασικές πτυχές των σύγχρονων προσεγγίσεων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και τις άλλες μικρότερες και μεγαλύτερες κλίμακες (αστικός σχεδιασμός, σχεδιασμός μικρής κλίμακας, κτλ). Ειδικότερα, το πρόγραμμα θα παρουσιάσει το εύρος των εφαρμογών υψηλής τεχνολογίας και προωθημένης καινοτομίας στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, το θεωρητικό περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτές αναπτύσσονται, τα επιστημονικά πεδία από τα οποία προέρχονται και τροφοδοτούνται, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που προσφέρουν, τις νέες μεθόδους κατασκευής που ενθαρρύνουν, τις (ανα)θεωρήσεις που υποκινούν για την αρχιτεκτονική, τον άνθρωπο που την ιδιοποιείται, καθώς και την κοινωνία που την υποδέχεται.

Οι εκπαιδευόμενοι που θα συμμετάσχουν στο εν λόγω Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης θα αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τις σύγχρονες δυναμικές που χαρακτηρίζουν την αρχιτεκτονική σκέψη και πρακτική, θα δοκιμάσουν νέες προσεγγίσεις και εργαλεία στο σχεδιασμό αρχιτεκτονικών μορφών, αστικών διαμορφώσεων και αντικειμένων, θα έρθουν σε επαφή με σύγχρονα παραδείγματα αρχιτεκτονικής δημιουργίας, θα γνωρίσουν νέες κατασκευαστικές τεχνικές και μεθόδους, καθώς και υλικά.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr