Αίτημα ΣΕΒΕ για υπερδέσμευση στο πρόγραμμα Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Με νέα σημερινή επιστολή του στον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Κωστή Χατζηδάκη ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος κ. Δημήτρης Λακασάς επανήλθε στο αίτημα του ΣΕΒΕ για ένταξη στο πρόγραμμα Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα ΙΙ όλων των επιχειρήσεων, οι οποίες κατά την αξιολόγηση συγκέντρωσαν βαθμό μεγαλύτερο του 50% του άριστα (881 επιχειρήσεις πανελλαδικά).

Πιο συγκεκριμένα, ο ΣΕΒΕ στην επιστολή του αναφέρει ότι με αρχική απαιτούμενη Δημόσια Δαπάνη σχεδόν διπλάσια από τη διαθέσιμη (30εκ. €) και μετά την ολοκλήρωση του έργου της αξιολόγησης των προτάσεων και των περικοπών που έγιναν σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, διαπιστώθηκε ότι υφίσταται ανάγκη εσωτερικής ανακατανομής των προβλεπόμενων ποσών ανά ΠΕΠ και μέγεθος επιχείρησης, ώστε στις περιπτώσεις που περισσεύουν χρήματα αυτά να διατεθούν για άλλες όπου οι προβλεπόμενοι πόροι δεν επαρκούν. Το θέμα αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ορισμένες περιφέρειες και κυρίως της Αττικής και της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με το συνοπτικό πίνακα με την αρχική κατανομή ανά ΠΕΠ και τις ανάγκες που προέκυψαν από την αξιολόγηση με βάση εισαγωγής το 50, προκύπτει μια διαφορά για επιπλέον συνολικά ποσό των 8.244.442,41 €.

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει ότι με βάση εισαγωγής το 50 και τη δέσμευση των επιπλέον 8.244.442,41 € θα ενταχθούν 881 επιχειρήσεις, ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα μείνουν εκτός περίπου 300 επιχειρήσεις πανελλαδικά.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η σύναψη συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ώστε να επιτευχθούν πολλαπλασιαστικά οφέλη από την υλοποίηση των έργων και, εάν θα ισχύσει η αρχική δέσμευση, 9 συνεργασίες θα καταργηθούν και οι 27 επιχειρήσεις τους θα πρέπει να επαναβαθμολογηθούν και να χρηματοδοτηθούν ως ανεξάρτητες (συνεπώς εκ νέου συνεδρίαση Επιτροπής με επιπλέον χρονική επιβάρυνση στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων και ένταξη των έργων).

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr