Διαγωνισμός “Καινοτομία – Νέα Επιχειρηματική Ιδέα”

    Από: Startup Team

Πηγή: www.neagenia.gr

Ο Διαγωνισμός «Καινοτομία – Νέα Επιχειρηματική Ιδέα» της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς έχει ως αντικείμενο νέες πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες / προτάσεις. Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις πρωτότυπες ιδέες που συμβάλουν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς όπως το εμπόριο ή ο δευτερογενής τομέας με χρήση καινοτόμων συστημάτων ή με παροχή επιπλέον σύγχρονων υπηρεσιών.

Εισαγωγή

Ο  Διαγωνισμός «Καινοτομία  – Νέα Επιχειρηματική Ιδέα» (εφεξής ο «Διαγωνισμός») της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς (εφεξής η «Διοργανώτρια») έχει ως αντικείμενο νέες πρωτότυπες και καινοτόμες ιδέες / προτάσεις, οι οποίες αφορούν τις «Θεματικές Ενότητες» όπως αυτές ορίζονται παρακάτω.Στόχος του διαγωνισμού είναι να αναδείξει και να επιβραβεύσει τις πρωτότυπες ιδέες πουσυμβάλουν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, στην εξάπλωση της χρήσης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών αλλά και στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς όπως το εμπόριο ή ο δευτερογενής τομέας με χρήση καινοτόμων συστημάτων ή με παροχή επιπλέον σύγχρονων υπηρεσιών.Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι ο καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεωνσυμμετοχής των ενδιαφερομένων να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό, καθώς και της διαδικασίας μέσω της οποίας θα αναδειχθούν νικητές και διακριθέντες στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Περισσότερες πληροφορίες:

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς: Διαγωνισμός “Καινοτομία – Νέα Επιχειρηματική Ιδέα”

Περίοδος Υποβολής: 15/12/12-20/1/13