Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση μελετών

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση μελετών ετήσιας διάρκειας κατά το έτος 2015. Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής είναι προσβάσιμο πατώντας εδώ.

Προϋποθέσεις

  • Η κάθε πρόταση θα πρέπει να είναι πρωτότυπη μελέτη και να εκπονηθεί αποδεδειγμένα εντός του 2015.
  • Οι ερευνητικές ομάδες θα πρέπει να αποτελούνται από τον συντονιστή και από ένα έως τέσσερα, κατ’ ανώτατο, μέλη.
  • Κάθε συντονιστής ή μέλος μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μία ερευνητική ομάδα και κάθε ομάδα δύναται να υποβάλει μόνο μία πρόταση.
  • Η πρόταση δεν πρέπει να έχει εξασφαλίσει άλλη πηγή χρηματοδότησης.

Χρηματοδότηση

Με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της Ελληνικής επιστημονικής κοινότητας, το Ίδρυμα προτίθεται να αυξήσει σε 25 τον αριθμό των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν το 2015. Η κάθε πρόταση θα επιχορηγηθεί με ποσό το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ €10.000 και €12.000.
Ειδικότερα η χρηματοδότηση θα κατευθυνθεί σε δύο κατηγορίες

Α. ‘Επιστημονικές Μελέτες 2015 – Γενικό Πρόγραμμα’ χωρίς ηλικιακό περιορισμό στους συμμετέχοντες στις ερευνητικές ομάδες.

Β. ‘Επιστημονικές Μελέτες 2015 – Νέοι Ερευνητές’ όπου ο συντονιστής και όλα τα μέλη της ομάδας υποχρεωτικά είναι έως 40 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση σε ομάδες μεταδιδακτορικών ερευνητών.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr