Ενίσχυση της νησιωτικής τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω ΕΤΕΑΝ

    Από: Startup Team

Πηγή epidotisimag.gr

Επιχειρηματικά δάνεια για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης με ευνοϊκούς όρους περιλαμβάνει η δράση του ΕΤΕΑΝ «Ενίσχυση της Νησιωτικής Τουριστικής Επιχειρηματικότητας», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή έως ότου καλυφθεί ο προϋπολογισμός της δράσης, δηλαδή μέχρι να εκταμιευθούν δάνεια συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι η δράση είναι ενεργή από τον Φεβρουάριο 2013. Η προθεσμία υποβολής αίτησης από τις επιχειρήσεις προς τις τράπεζες θα ανακοινωθεί εγκαίρως από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. στα πιστωτικά ιδρύματα, όταν τα διαθέσιμα ποσά που απομένουν για εκταμίευση θα προσεγγίζουν το 10% της περιφερειακής κατανομής.

Η δράση για την «Ενίσχυση της Νησιωτικής Τουριστικής Επιχειρηματικότητας» αποσκοπεί στη στήριξη των πολύ μικρών και μικρών τουριστικών επιχειρήσεων των νησιωτικών περιοχών της χώρας και στην κάλυψη των κενών ρευστότητας της χρηματοπιστωτικής αγοράς, με επιδίωξη την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Διαβάστε Περισσότερα στο epidotisimag.gr