Παρουσιάσθηκε το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) διοργάνωσε εκδήλωση την Τετάρτη 9 Απριλίου 2014, στο Park Hotel με θέμα «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών». Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας για όλες τις προσπάθειες ενίσχυσης και προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε μία σειρά νέων δράσεων, η οποία έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το Οικοσύστημα Επιχειρηματικότητας στο ΟΠΑ δημιουργώντας το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (Athens Center of Entrepreneurship and Innovation – ACEin) που υπάγεται στο αναπτυξιακό σχέδιο «Έργο Αθήνα» και τελεί υπό την επίβλεψη της Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ). Μέσα από τη δράση αυτή, οι ωφελούμενοι θα μπορέσουν να εκπαιδευτούν σε βασικά θέματα επιχειρηματικότητας, δημιουργικότητας, να αξιοποιήσουν υποστηρικτικές υπηρεσίες όπως συγγραφής επιχειρηματικού σχεδίου, νομικής, λογιστικής υποστήριξης, εταιρικής ταυτότητας και τέλος να έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν σε ένα διεθνούς εμβέλειας δίκτυο χρηματοδοτών. Επιπλέον, παρουσιάστηκε η συμβολή της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ) του ΟΠΑ.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν διάφορες δράσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας που συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχειρηματιών (όπως Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ, διαγωνισμός Ennovation, θερινό σχολείο επιχειρηματικότητας YES, φοιτητικός σύλλογος Thinkbiz, πρωτοβουλία job-pairs, TEDxAUEB κλπ). Στο τρίτο μέρος της εκδήλωσης σε συνεργασία με το international MBA (το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα που έχει κατεύθυνση σπουδών σε Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα) διοργανώθηκε πάνελ στο οποίο συμμετείχαν επιτυχημένες περιπτώσεις φοιτητών/αποφοίτων. Τέλος, στο τέταρτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν ερευνητικά αποτελέσματα και δράσεις ερευνητικών εργαστηρίων που έχουν ως αποτέλεσμα καινοτόμες υπηρεσίες / προϊόντα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr