Ερχονται τα «ανοικτά mall»

    Από: Startup Team

Πηγή businessnews.gr

Δημοσιεύθηκε, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων/ενισχύσεων στο Πρόγραμμα Πιλοτική Δράση «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου», για να λειτουργήσουν τα έξι πιλοτικά «ανοικτά mall» σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 1.200.003 ευρώ και αποτελεί στο σύνολό του Δημόσια Δαπάνη, ενώ οι δικαιούχοι, καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις που θα περιλαμβάνουν πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για την υλοποίηση της δράσης, καθώς και την μετέπειτα ανάπτυξη και εξέλιξή της.

Η δημόσια χρηματοδότηση των πράξεων ορίζεται στο 100% του προϋπολογισμού των πράξεων και δεν θα ξεπερνά τα 171.429 ευρώ ανά ενισχυόμενο σχέδιο. Η διάρκεια των πράξεων της δράσης ορίζεται σε 12 μήνες ενώ η ημερομηνία ολοκλήρωσης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει την 31η Οκτωβρίου του 2015.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους Εμπορικούς Συλλόγους της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Λάρισας, της Πάτρας και της Αλεξανδρούπολης. Δικαιούχοι είναι επίσης και οι τριτοβάθμιες οργανώσεις (ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ) μόνο για την από κοινού ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης) για την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη δημιουργία των Open Malls.

Τα Ανοικτά Εμπορικά Κέντρα που θα δημιουργηθούν θα βασίζονται στη συμμετοχή των επιχειρήσεων μιας περιοχής (μελών των οικείων εμπορικών ή επαγγελματικών συλλόγων), σε ενέργειες/ δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας ενιαίας πολιτικής ανάδειξης του εμπορικού κέντρου και εξυπηρέτησης των καταναλωτών. Επίσης σημειώνεται ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε καθεμία πρόταση των δικαιούχων εμπορικών συλλόγων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 50.

Διαβάστε Περισσότερα στο businessnews.gr