Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ενίσχυση Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου – Πιλοτική Φάση Λειτουργίας»

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Σκοπός του προγράμματος είναι να δημιουργήσει Ανοικτά Εμπορικά Κέντρα που θα βασίζονται στη συμμετοχή των επιχειρήσεων μιας περιοχής (μελών των οικείων εμπορικών ή επαγγελματικών συλλόγων), σε ενέργειες / δραστηριότητες στο πλαίσιο μιας ενιαίας πολιτικής ανάδειξης του εμπορικού κέντρου και εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης, οι δικαιούχοι Εμπορικοί Σύλλογοι, καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις που θα περιλαμβάνουν πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο για την υλοποίηση της πιλοτικής φάσης λειτουργίας Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου, καθώς και την μετέπειτα ανάπτυξη και εξέλιξή τους.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, οι τριτοβάθμιες οργανώσεις ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ καλούνται να υποβάλουν πρόταση για την από κοινού ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης (Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δικτύωσης) για την υποστήριξη των Εμπορικών Συλλόγων που θα προχωρήσουν στη δημιουργία Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου.

Περιφέρειες:
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,Αττικής,Δυτικής Ελλάδας,Θεσσαλίας,

Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Γενικές προϋποθέσεις

Η λειτουργία του «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευέλικτη, ώστε, να διασφαλίζει αφενός μεν την ομαλή υλοποίηση του έργου (ευθύνη έναντι των αρχών χρηματοδότησης και ελέγχου) και αφετέρου δε τον συντονισμό των συμμετεχόντων επιχειρήσεων για την αποτελεσματική λειτουργία αυτών (όπως πχ. τη δέσμευση των επιχειρήσεων ή την εξασφαλισμένη συμμετοχή των αντίστοιχων δήμων)

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr