ΕΣΕΕ προς υποψήφιους Ευρωβουλευτές: Στηρίξτε τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Ανοικτή επιστολή προέδρου ΕΣΕΕ Βασίλη Κορκίδη σε όλους τους υποψήφιους ευρωβουλευτές όλων των κομμάτων. Στην ανακοίνωσή της η ΕΣΕΕ αναφέρει πως «Οι 21 έλληνες ευρωβουλευτές οφείλουν να υποστηρίξουν τα 21 αιτήματα της ΕΣΕΕ προς την Ευρώπη για την επιβίωση των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

Φορολογία

  • Θέσπιση του ορισμού της «εντός της κρίσης μικρομεσαίας επιχείρησης» σε χώρες υπό δημοσιονομική εποπτεία για όσες βιώσιμες επιχειρήσεις δεν είχαν φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές πριν το 2010, ώστε να εντάσσονται αυτόματα σε όλες τις υφιστάμενες ρυθμίσεις.
  • Φορολόγηση των επιχειρηματιών με βάση το ύψος του εισοδήματος και όχι με βάση την πηγή προέλευσής του, καθώς και με θέσπιση αφορολόγητου αποθεματικού για επενδύσεις.
  • Δυνατότητα συμψηφισμού των οφειλών μεταξύ δημοσίου και επιχειρήσεων, χωρίς περιορισμούς.
  • Συμμετοχή στον σχεδιασμό και κατάθεση ελληνικής πρότασης για προγενέστερη των αρχών του 2017 εφαρμογή της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την κοινή πλατφόρμα υποβολής δήλωσης ΦΠΑ και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Γραφειοκρατία – Διαφάνεια

  • Αξιοποίηση του μοντέλου μετεξέλιξης των Επιμελητηρίων σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων (ΚΕΕ) για αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων και την ψηφιακή χορήγηση των απαραίτητων πιστοποιητικών και παραστατικών. Η λειτουργία του νέου αυτού μοντέλου των Επιμελητηρίων θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τις συνδρομές των επιχειρήσεων χωρίς να επιβαρυνθεί στο παραμικρό ο κρατικός προϋπολογισμός.

Φερεγγυότητα

  • Αξιόπιστη αξιολόγηση της εμπορικής πίστης με υιοθέτηση του βορειοαμερικανικού συστήματος, βασισμένο στην αρχή της «δεύτερης ευκαιρίας», με κριτήριο συγκεκριμένο βαθμολόγιο (Account Ratings and Credit Scores).
  • Πίεση για άμεση υλοποίηση της πρόσφατης πρότασης της Κομισιόν για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σχετικά με την αναστολή των αναγκαστικών εκτελέσεων έως και δώδεκα μήνες, ώστε αυτές να έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης σχεδίου αναδιάρθρωσης και να παραμείνουν εν λειτουργία. Το κάθε κράτος-μέλος οφείλει να διευκολύνει τους επιχειρηματίες στην κατάρτιση του σχεδίου αναδιάρθρωσης.
  • Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες μιας πτώχευσης σχετικά με τη δυνατότητα ενός επιχειρηματία να προχωρήσει σε ένα νέο ξεκίνημα στο μέλλον, με έμφαση στην απαλλαγή από τα χρέη εντός τριών, το πολύ, ετών.

Λειτουργία Αγοράς-Παρεμπόριο

  • Υιοθέτηση κοινής θέσης για το παρεμπόριο αλλά και συγκεκριμένων ενεργειών των χωρών της ΕΕ, οι οποίες θα περιλαμβάνουν εντατικοποίηση των ελέγχων στα λιμάνια και στις πύλες εισόδου της χώρας με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων (x-ray scanners), άμεση καταστροφή αυτών των προϊόντων και δημιουργία ειδικού πενταψήφιου αριθμού για σχετικές καταγγελίες.
  • Η προμήθεια του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και γενικότερα η χρηματοδοτική υποστήριξη αυτού του εγχειρήματος να υλοποιηθεί με ευρωπαϊκά κονδύλια, εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr