Νέες επενδύσεις ύψους 2.150.000 ευρώ στον τομέα του ελαιολάδου

    Από: Startup Team

Πηγή businessnews.gr

Ολοκληρώθηκαν μετά τη συνεδρίαση της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής αξιολόγησης των σχεδίων επενδύσεων στο πλαίσιο του Μέτρου 123Α «Μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων» δύο νέες επενδύσεις, οι οποίες αξιολογήθηκαν με τη νέα απλοποιημένη διαδικασία fast track της 3ης πρόσκλησης.

Οι συγκεκριμένες επενδύσεις,  συνολικού προϋπολογισμού 2.150.000 €αφορούν στον τομέα του ελαιολάδου και συγκεκριμένα στον εκσυγχρονισμό με μετεγκατάσταση ελαιοτριβείου δύο φάσεων, καθώς και στον εκσυγχρονισμό τυποποιητήριου ελαιολάδου. Η υλοποίηση των επενδυτικών αυτών σχεδίων αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη στην ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, στην αειφορία του περιβάλλοντος και στην ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων αυτών.

Και με τις δύο αυτές εγκρίσεις (fast-track) στο Μέτρο 123Α, υλοποιείται ο κεντρικός στόχος της πρόσφατης 3ης προκήρυξης που ήταν η  επιτάχυνση των εγκρίσεων, αλλά και η προσέλκυση κατά το δυνατόν ώριμων επιχειρηματικών σχεδίων, που είναι πραγματικά έτοιμα, ώστε με την άμεση αξιολόγηση τους  να προχωρήσουν στην υλοποίηση τους.

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανταποκρινόμενο στην απαίτηση για άμεση αξιολόγηση και έγκριση των επενδυτικών σχεδίων με παράλληλη μείωση της γραφειοκρατίας, τροποποίησε και βελτίωσε τη διαδικασία για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Πυρήνας αυτής της διαδικασίας αποτελεί η αρχή- «πρώτος υποβάλεις αίτηση επειδή έχεις προετοιμασθεί καλά – πρώτος θα λάβεις έγκριση   «first_come    first_ leave».

Διαβάστε Περισσότερα στο businessnews.gr