Στο top 21 της καινοτομίας η Αθήνα

    Από: Startup Team

Πηγή businessnews.gr

Ο Οργανισμός Bloomberg Philanthropies ανακοίνωσε τις 21 πιο καινοτόμες ευρωπαϊκές πόλεις, ανάμεσά τους και η Αθήνα.  Οι συγκεκριμένες πόλεις επιλέχτηκαν από 155 υποψηφιότητες με βασικό κριτήριο τις λύσεις που έχουν αναπτύξει για τη βελτίωση της ζωής στον αστικό χώρο. Στόχος είναι οι δράσεις τους να αναδειχθούν ως Καλές Πρακτικές και να υιοθετηθούν και από άλλες πόλεις.

Η Αθήνα βρίσκεται ανάμεσα σε αυτές τις 21 καινοτόμες πόλεις, χάρη στην πλατφόρμα «Συν Αθηνά». Το «Συν Αθηνά» είναι μια πρωτοβουλία τουΔήμου Αθηναίων για την ενίσχυση της δράσης των ομάδων πολιτών, την υλοποίηση κοινών projects για την αναβάθμιση του ιστού της πόλης και την προώθηση ενεργειών αλληλεγγύης. Η πρωτοβουλία αυτή ξεκίνησε με μια ψηφιακή πλατφόρμα η οποία καταγράφει τις δράσεις των ομάδων πολιτών, επιτρέπει την ανάπτυξη συνεργασιών και εξελίχθηκε σε ένα ανθρώπινο δίκτυο.

Η Communication Effect ανέλαβε την ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας, ενώ την ανάπτυξη των Κοινωνικών Δικτύων και την ανθρώπινη δικτύωση προωθεί ειδική ομάδα που δημιουργήθηκε στο Δήμο Αθηναίων.

Διαβάστε Περισσότερα στο businessnews.gr