Οι καλές Δημόσιες Σχέσεις δεν είναι προαιρετικές πια

    Από: Startup Team

Πηγή: www.epixeiro.gr, συντάχθηκε από τον Παναγιώτη Ροσόλυμο

Αν θέλετε οι δυνητικοί πελάτες σας, οι εργαζόμενοι, και η κοινότητα να έχει μια θετική αντίληψη για την επιχείρηση σας, τότε θα πρέπει να διαχειριστείτε την εικόνα της εταιρείας σας.

Μια κακή εταιρική εικόνα μπορεί να είναι επιζήμια για την προσέλκυση και τη διατήρηση της ποιότητας των εργαζομένων, για να μην αναφέρουμε και την διατήρηση των σημερινών εργαζομένων. Οι λόγοι είναι προφανείς: Οι άνθρωποι θέλουν να εργαστούν για τις εταιρείες που είναι επιτυχημένες, καθώς επίσης και να ενθαρρύνουν μια θετική εταιρική κουλτούρα και να συμβάλλουν στην κοινότητά τους.

Εργαστείτε για την βελτίωση δύο βασικών σχέσεων, των εργαζομένων και της κοινότητας, μπορεί να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε την εντύπωση που έχει το κοινό για την επιχείρηση σας. Η αποτελεσματική διαχείριση της εικόνας της εταιρείας σας είναι ευεργετική διότι οι επιτυχημένες και αναγνωρισμένες οργανώσεις προσελκύουν και διατηρούν κορυφαία την ποιότητα των εργαζομένων.

Είστε ένας εργοδότης της επιλογής;

Οι υπάλληλοί σας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εικόνα της εταιρείας σας. Όχι μόνο αντιπροσωπεύουν την εικόνα της επιχείρησης σας, μπορούν επίσης να γνωρίζουν το πώς είναι να εργάζεται κάποιος για εσάς. Δεδομένου ότι οι παραπομπές των υπαλλήλων είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να προσελκυστούν οι νέοι υποψήφιοι, η εξασφάλιση ότι οι υπάλληλοί σας είναι ευτυχείς είναι ευεργετική για αυτόν τον λόγο, αλλά και για πολλούς άλλους. Μην ξεχνάτε ότι από στόμα σε στόμα είναι η καλύτερη μορφή διαφήμισης.

Γίνετε εργοδότης της επιλογής, από τη διαμόρφωση της εταιρείας σας σε μια επιχείρηση που υποστηρίζει τους εργαζομένους όχι μόνο στην εργασία, αλλά και εκτός αυτής. Η σημερινή τάση είναι να ενισχυθεί η εργασιακή ισορροπία των υπαλλήλων με την προσωπική τους ζωή. Οι πιο περιζήτητοι εργοδότες προσφέρουν ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις και προγράμματα οφελών που υπερβαίνουν την κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης και περιλάβουν τέτοια προνόμια όπως η επιστροφή διδάκτρων και προγράμματα παροχής βοήθειας των εργαζομένων σε επίπεδο ψυχολογικής υποστήριξης και πνευματικής ευεξίας.

Η κουλτούρα του οργανισμού σας, επίσης, είναι παράγοντας για την εικόνα της εταιρείας σας. Οι εργαζόμενοι θέλουν να αισθάνονται ότι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και ότι οι συνεισφορές επηρεάζουν την εξέλιξη της επιχείρησης σας. Οι εταιρείες οι οποίες προωθούν την ανοικτή επικοινωνία, αναγνωρίζουν τα επιτεύγματα των εργαζομένων και να αναζητούν συνεχώς τρόπους για την βελτίωση της ικανοποίησης των εργαζομένων είναι πιο πιθανό να έχουν θετική εταιρική κουλτούρα και μια θετική εικόνα τόσο εντός όσο και εκτός του γραφείου σας.

Κοινοτικές Σχέσεις

Η ανάπτυξη φιλανθρωπικών δωρεών και τα προγράμματα εθελοντισμού μπορούν να βοηθήσουν την εταιρεία σας στην δημιουργία ευαισθητοποίησης της κοινότητας για την επιχείρηση σας. Αυτό είναι μια μεγάλη προσπάθεια των δημοσίων σχέσεων. Η ευαισθητοποίηση δημιουργεί ενδιαφέρον – και τα ενδιαφερόμενα μέλη της κοινότητας μπορεί να εξετάσουν την εταιρεία σας ως ένα ελκυστικό μέρος για να προβούν σε επιχειρηματικές συναλλαγές.

Οι άνθρωποι κοιτάζουν ευνοϊκά τους εργοδότες που υποστηρίζουν την κοινότητα μέσω φιλανθρωπικών δωρεών και του εθελοντισμού. Ένας από τους πιο γνωστούς ερευνητικούς οργανισμούς Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, αναφέρει ότι το 88 τοις εκατό των Ευρωπαίων έχουν μια πιο θετική εικόνα των εταιριών που υποστηρίζουν τέτοιες ενέργειες.

Όχι μόνο τα εταιρικά προγράμματα εθελοντισμού προσελκύουν υποψήφιους για πρόσληψη, αλλά δίνουν και στους τωρινούς εργαζόμενους μια αίσθηση υπερηφάνειας για την επιχείρηση που εργάζονται. Οι εργαζόμενοι μπορεί να πουν ότι, «είμαι μέρος μιας εταιρείας που πραγματικά νοιάζεται για την κοινότητα.» Τα προγράμματα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην αύξηση της πίστης της εταιρείας σας αλλά και στην μείωση του κύκλου εργασιών.

Για τα καλύτερα αποτελέσματα, οργανώστε μία φιλανθρωπική δωρεά και ένα πρόγραμμα εθελοντισμού της εταιρείας σας που περιλαμβάνει τις αξίες της επιχείρησης σας, τον πολιτισμό και τις ανάγκες της κοινότητας. Επειδή οι διαφορετικοί άνθρωποι θα ενδιαφερθούν για διάφορες πρωτοβουλίες κοινωφελούς εργασίας, είναι σημαντικό να υποστηρίξετε μια ευρεία ποικιλία φιλανθρωπικών ιδρυμάτων. Πολλοί οργανισμοί προσφέρουν στους υπαλλήλους την ευελιξία να επιλέξουν τις αιτίες που είναι σημαντικές για αυτούς. Οι επιχειρήσεις προσφέρουν συχνά τις αντιστοιχίες δωρεάς και τον πληρωμένο χρόνο μακριά που χρειάζεται για να εκτελέσουν την εθελοντική εργασία.

Να φροντίζετε τους υπαλλήλους σας με βραβεία-ανταμοιβές, αναγνωρίζοντας και υποστηρίζοντας τις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις της κοινότητας και θα δείτε μεγάλη επιστροφή από αυτές τις σημαντικές επενδύσεις.