Νέα μείωση των εξαγωγών τον Φεβρουάριο

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά το µήνα Φεβρουάριο 2014 ανήλθε στο ποσό των 4.041,6 εκατ. ευρώ (5.504,0 εκατ. δολάρια) έναντι 3.969,7 εκατ. ευρώ (5.287,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους2013 παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 1,8%(1). Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασεαύξηση κατά 397,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,9%.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά το µήνα Φεβρουάριο 2014 ανήλθε στο ποσό των 2.052,4εκατ. ευρώ (2.811,9 εκατ. δολάρια) έναντι 2.202,8 εκατ. ευρώ (2.951,6 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα τουέτους 2013 παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 6,8%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 71,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,4%.

Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το µήνα Φεβρουάριο 2014 ανήλθε σε 1.989,2 εκατ. ευρώ (2.692,1εκατ. δολάρια) έναντι 1.766,9 εκατ. ευρώ (2.335,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2013,παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 12,6%.Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξησηκατά 468,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 45,7%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2014 ανήλθε στοποσό των 7.784,0 εκατ. ευρώ (10.582,6 εκατ. δολάρια) έναντι 8.116,6 εκατ. ευρώ (10.781,4 εκατ. δολάρια) κατάτο ίδιο διάστηµα του έτους 2013, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 4,1%. Η αντίστοιχη µεταβολή χωρίς ταπετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 303,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,3%.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr