Διεθνές Συνέδριο της ΕΣΕΕ: “Το μέλλον και η εκπροσώπηση του ελληνικού εμπορίου – Στρατηγική και προοπτικές για τις ΜμΕ”

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Στις 25-27 Απριλίου 2014 πραγματοποιείται στην Κυλλήνη το 3ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΣΕΕ. Το Συνέδριο διενεργείται σε μια κρίσιμη στιγμή για το εμπόριο και τη χώρα μας.

Η περίοδος 2009-2013 υπήρξε καταστροφική για την ελληνική αγορά, αφού σηματοδότησε την κατακόρυφη πτώση στους τζίρους των καταστημάτων, τον πολλαπλασιασμό των «λουκέτων», την εδραίωση ενός αρνητικού κλίματος στην αγορά. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΣΕΕ, έχοντας κλείσει 20 χρόνια δράσης και προσφοράς, προβληματίζεται για το μέλλον της και ετοιμάζει τη στρατηγική της για τα επόμενα 20 χρόνια.

Οι οργανώσεις κοινωνικής εκπροσώπησης δεν δημιουργήθηκαν εν κενώ. Δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο της βούλησης κάποιων «συνδικαλιστών», ούτε κινήσεις για την εκπλήρωση ορισμένων στενών συμφερόντων. Εκφράζουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, είναι συνισταμένες πολλών συλλογικών προσπαθειών και το κυριότερο είναι σχήματα που διεκδικούν την ύψιστη ευθύνη της εκπροσώπησης και της υποστήριξης των γενικών συμφερόντων των μελών τους και των κλάδων στους οποίους αναφέρονται. Αυτό σημαίνει ότι καθορίζονται από τις μεταβολές στην κοινωνική και οικονομική δομή.

Προσαρμόζονται, εξελίσσονται, ανανεώνονται και εμπλουτίζουν την πρακτική τους. Η «σοφία», επομένως, μιας οργάνωσης είναι να διαπιστώνει έγκαιρα τη χρονική στιγμή στην οποία πρέπει να προωθήσει ορισμένες καινοτομίες και να καθορίζει το περιεχόμενό τους προς την σωστή κατεύθυνση. Αυτό δεν είναι δουλειά ενός ανθρώπου μόνο ή ενός οργάνου διοίκησης, αλλά αντικείμενο μιας ευρύτερης και από κοινού επεξεργασίας.
Η ΕΣΕΕ την τελευταία πενταετία μπόρεσε να καθιερωθεί ως κοινωνικός συνομιλητής και να ενδυναμώσει τη θεσμική της ικανότητα και μέσω ενός σημαντικού εργαλείου, της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». Πρόκειται για έργα ενταγμένα στο Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας (ΘΑΠ) 2 :’Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων’. Οι πράξεις που υλοποιούνται μέχρι σήμερα αποσκοπούν στη βελτίωση της θεσμικής τους ικανότητας ως προς το σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων ΕΚΤ. Στην διάρκεια της υλοποίησης των έργων προέκυψε η ανάγκη της οργάνωσης αυτού του συνεδρίου με στόχο την ενδελεχή συζήτηση της επόμενη μέρας της ΕΣΕΕ ως κοινωνικός εταίρος.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «… Η ΕΣΕΕ της επόμενης δεκαετίας θα πρέπει να είναι ένας οργανισμός που θα παρεμβαίνει αποτελεσματικά, θα επιβάλλει πολιτικές, θα στηρίζει ποικιλότροπα τους εμπόρους και τους Μμε επιχειρηματίες. Για να τα επιτύχει, ωστόσο, αυτά πρέπει να προσαρμοστεί δημιουργικά και χωρίς να ξεχνά την παράδοσή της στους νέους καιρούς. Μπορούμε να το πράξουμε και το οφείλουμε και στις επόμενες γενιές εμπόρων και επιχειρηματιών που ακολουθούν….»

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν επτά διαφορετικά θεματικά εργαστήρια στα οποία θα συμμετέχουν γνωστοί πανεπιστημιακοί και παράγοντες της πολιτικής και κοινωνικής ζωής τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα:

  1. Με τη ματιά στο μέλλον: Οργανωτική αναδιάρθρωση και επέκταση: Βασικός προβληματισμός αυτού του θεματικού εργαστηρίου είναι η διερεύνηση της ανασυγκρότησης της ΕΣΕΕ σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο με βάση ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια, η υιοθέτηση του θεσμού της συνδεδεμένης οργάνωσης κλπ. Πρέπει να γίνει σαφές ότι η ανασυγκρότηση είναι απαραίτητη για να ανταποκριθεί η ΕΣΕΕ σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που μεταβάλλεται καθημερινά και αλλάζει τη μορφή της Μμε επιχειρηματικότητας με στόχο την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας της Συνομοσπονδίας μας.
  2. Συμμετοχή και Επικοινωνία: Οργανωτική αποτελεσματικότητα: Βασικό ερώτημα αυτού του workshop είναι ο εμπλουτισμός των τρόπων και των διαδικασιών ενίσχυσης της αντιπροσωπευτικότητας των συλλογικών οργάνων και της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας των Εμπορικών Συλλόγων με τις επιχειρήσεις και των Ομοσπονδιών με τα μέλη τους.
  3. Αντιμετωπίζοντας το ζήτημα της συνδικαλιστικής πυκνότητας: Κινητοποίηση – Ανανέωση: Σε μια εποχή που απομειώνονται οι συνδικαλιστικοί πόροι και υπονομεύεται λόγω της άρσης της επεκτασιμότητας η συνδικαλιστική λειτουργία, προκύπτει η ανάγκη εμπλουτισμού των κινήτρων συμμετοχής που προσφέρει η ΕΣΕΕ. Ήδη μέσω του ΙΝΕΜΥ και του ΚΑΕΛΕ, η ΕΣΕΕ προσφέρει προγράμματα κατάρτισης και υποστήριξης στα νέα μέλη. Παράλληλα αναπτύσσει μέριμνες για την ανανέωση συνδικαλιστικού προσωπικού με την ανάδειξη νέων στελεχών και ιδιαίτερα γυναικών εμπόρων στα κεντρικά όργανα.
  4. Αρωγή και στήριξη του εμπορίου και της επιχειρηματικότητας: Συμβουλευτική – Τεκμηρίωση – Κατάρτιση: Το workshop θα αναλύσει τις τάσεις στα πεδία της κατάρτισης και της υποστήριξης και θα διαυγάσει τις ανάγκες της αγοράς και των επιχειρήσεων.
  5. Επιχειρηματικότητα – Κοινωνική Ευθύνη και Ποιότητα: Όσον αφορά τις Μ-ΠΜΕ (Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις), η ΕΚΕ (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) μπορεί να είναι συνυφασμένη με τη λειτουργία τους και τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις που τις χαρακτηρίζουν, όμως η υιοθέτηση και η προβολή της επιδέχονται βελτιώσεις, ειδικά στη διάσταση της συστηματικότητας.
  6. Διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών: Κοινωνικός Διάλογος και έρευνα: Ο κοινωνικός διάλογος υπήρξε μια ουσιώδης παρέμβαση στην ευρωπαϊκή δημόσια σφαίρα και μετέβαλε άρδην τον τρόπο με τον οποίο γινόταν αντιληπτή η εκπροσώπηση συμφερόντων και η παραγωγή πολιτικών. Σκοπός του workshop είναι να αποτιμήσει τη συνεισφορά του κοινωνικού διαλόγου στο εγχώριο θεσμικό σύστημα και να διατυπώσει προτάσεις για την περαιτέρω εξέλιξη του στο περιβάλλον της κρίσης.
  7. Νέες μορφές εμπορίου και Επιχειρηματικότητας: Προκλήσεις – Δημιουργική Προσαρμογή και Προοπτικές: Αξιοποίηση των διαδικτύου, ο προσανατολισμός σε συγκεκριμένους δυναμικούς τομείς της οικονομίας, η έμφαση στον τουρισμό και τη ναυτιλία, η χρηματοδότηση νέων ιδεών και η δικτύωση πολλών Μμε αποτελούν μονόδρομο για την έξοδο της χώρας από την κρίση.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr