Η Πληροφορική σε ρόλο…Triple Play

    Από: Startup Team

Πηγή: www.netweek.gr, γράφει ο Γιώργος   Μαυροκουκουλάκης

Οι παρούσες οικονομικές συνθήκες επιβάλλουν την ανάγκη για πλήρη εκμετάλλευση των τεχνολογιών ώστε, και μείωση του επιχειρηματικού κόστους λειτουργίας να επιτευχθεί, και αύξηση της παραγωγικότητας και καινοτομίας, και βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών.

H Πληροφορική, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, είναι σε θέση να βελτιώσει όχι μόνο τις δαπάνες της, αλλά και να βοηθήσει σημαντικά στην μείωση κόστους ολόκληρης της εταιρείας. Με τις πληροφορίες που αντλούνται από τις εφαρμογές, οι υπόλοιπες Διευθύνσεις λαμβάνουν αποφάσεις για διορθωτικές κινήσεις. Με την αυτοματοποίηση διαδικασιών, μειώνονται τα κόστη και αυξάνεται η παραγωγικότητα. Μέσω των καινοτόμων, χρήσιμων και εύχρηστων υπηρεσιών  που προτείνει η τεχνολογία, η εταιρεία ενισχύει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα.

Στην σημερινή εποχή είναι απαραίτητος ο λεπτομερής και συνεχής έλεγχος. Είμαι σίγουρος ότι όποια εταιρία αποφασίσει να «τρέξει» έργα για να ελέγξει αν υπάρχουν διαρροές εσόδων (Τιμολογεί ότι Παράγει/Αγοράζει; Εισπράττει ότι Τιμολογεί;) θα δει ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για βελτιώσεις: Εντοπίζονται οι προβληματικές περιοχές, πραγματοποιούνται έλεγχοι για μειώσεις δαπανών και, παράλληλα, αυτοματοποιούνται και δημιουργούνται  μηχανισμοί/διαδικασίες με σκοπό να εμποδίσουν την εμφάνιση παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον.

Καινοτομία και στρατηγική

Καινοτόμες τεχνολογίες Πληροφορικής έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν τη στρατηγική της εταιρίας, την ανταλλαγή πληροφοριών, τις λειτουργικές διαδικασίες και τη διαπραγματευτική ισχύ της κάθε επιχείρησης. Οι τεχνολογίες Πληροφορικής μπορούν να αυξήσουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητά τους.

Στην ON Telecoms η Διεύθυνση Πληροφορικής εμπλέκεται ενεργά στον σχεδιασμό/ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η OnWebtv,  μια υπηρεσία που αναπτύσσεται από την ΟΝ και θα δοθεί για πρώτη φορά στην χώρα μας η δυνατότητα παρακολούθησης ταινιών/συναυλιών από τον υπολογιστή μέσω video streaming (www.onwebtv.gr). Επίσης το MyON, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πελατών στο χώρο της σταθερής τηλεφωνίας αποτελεί υλοποίηση της Δνσης Πληροφορικής και εξελίσσεται συνεχώς.

Εναρμόνιση με τους επιχειρηματικούς στόχους

Η Πληροφορική θα πρέπει να είναι εναρμονισμένη με τους στόχους της εταιρείας. Συνεπώς, η επένδυση που πρέπει να επιλεχθεί είναι εκείνη που θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη αξία για την επιχείρηση. Σε μία εταιρεία υπηρεσιών, με στρατηγική στη διατήρηση των σχέσεων με τον πελάτη, θα δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία η εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη των σχέσεων με τους πελάτες (CRM).

Αντιθέτως σε μια επιχείρηση με στρατηγικό στόχο τη λειτουργική τελειότητα, θα δημιουργήσει μεγαλύτερη αξία η εγκατάσταση ενός πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη των διαδικασιών για ολική ποιότητα (Business Process Management & Total Quality Management). Τα δεδομένα από μόνα τους δεν έχουν καμία αξία έως ότου οι οργανισμοί φτάσουν στο σημείο να διερευνήσουν, να αναλύσουν και να δράσουν με βάση αυτά – «You can’t improve what you can’t measure».

Οι λύσεις επιχειρηματικής ευφυΐας (ΒΙ, Business Intelligence) αναφέρονται σε ένα σύνολο τεχνικών και πρακτικών διαχείρισης, ανάλυσης και παρουσίασης δεδομένων, με σκοπό την ταχεία πρόσβαση σε μεγάλους όγκους πληροφοριών  για την έγκαιρη, έγκυρη και αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Τέλος, η Πληροφορική θα πρέπει  να φροντίσει να υπάρχει η τεχνική δυνατότητα έτσι ώστε η εταιρεία να έχει παρουσία στις περιοχές που κινείται η νέα γενιά χρηστών (social media, smartphones/tablets, εξυπηρέτησή μέσω chat, online payment).

Ειδικοί και γενικοί προβληματισμοί

Η ασφάλεια δεδομένων, από εξωτερικούς ή και εσωτερικούς κινδύνους, όπως επίσης και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των υπολογιστικών συστημάτων, πρέπει να συγκαταλέγονται μεταξύ των προτεραιοτήτων μιας σύγχρονης επιχείρησης.

Στον χώρο των τηλεπικοινωνιών,  μας απασχολεί το θέμα του Fraud, ο όγκος αλλά και η πολυπλοκότητα των δεδομένων που έχουν αυξηθεί θεαματικά (Big Data). Ταυτόχρονα, ζητούνται πιο σύνθετες απαιτήσεις σε λιγότερο χρόνο και απαιτείται όλο και μεγαλύτερη ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων. Οι εφαρμογές (Billing, CRM, ERP) πρέπει να είναι ευέλικτες για να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα τις απαιτήσεις της αγοράς. Επίσης υπάρχει συνεχής παρακολούθηση έτσι ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις στην ποιότητα από την συνεχή μείωση κόστους στο πλαίσιο του «do more with less».

Το θετικό είναι ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας δημιουργούνται καινοτόμες υπηρεσίες, που οδηγούν τους τηλεπικοινωνιακούς οργανισμούς  στην διάθεση πρόσθετων υπηρεσιών σε μια εξελισσόμενη αγορά. (WebTV,  IPTV, VDSL, IPv6, Δορυφορικό Internet, Σύγκλιση  Σταθερής + Κινητή, Social Media).