Ενιαία πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημοσίου

    Από: Startup Team

Πηγή fortunegreece.com

Στη δημιουργία, για πρώτη φορά, ενιαίου τρόπου πρόσβασης σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από δημόσιους, αλλά και ιδιωτικούς φορείς, προχωρά το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Με τον τρόπο αυτόν οι πολίτες θα απαλλαγούν από την υποχρέωση να πηγαίνουν στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και σε ιδιωτικές, προκειμένου να ταυτοποιηθούν και να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης για κάθε ξεχωριστή ηλεκτρονική υπηρεσία, εφόσον αυτό το έχουν κάνει μία φορά στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προχωρά στην εγκατάσταση του ευρωπαϊκού κόμβου διαλειτουργικότητας, που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκό έργου «Secure identity across borders linked 2.0» (STORK 2.0) για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση. Ο κόμβος διαλειτουργικότητας θα είναι διαθέσιμος εντός των προσεχών εβδομάδων.

Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο, με τον όρο ηλεκτρονική ταυτοποίηση εννοείται ο τρόπος με τον οποίο ένας διαδικτυακός τόπος ή ένα πληροφοριακό σύστημα αναγνωρίζει την πραγματική ταυτότητα του χρήστη που κάνει χρήση μίας ηλεκτρονικής υπηρεσίας (συνήθως με το όνομα χρήστη και ένα συνθηματικό ή ψηφιακή υπογραφή). Η διασύνδεση όσων παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες με τον νέο κόμβο, θα επιτρέπει την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, χωρίς την απαίτηση φυσικής παρουσίας για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης.

Μετά την εγκατάσταση του κόμβου διαλειτουργικότητας, θα διασυνδεθεί η διαδικτυακή πύλη ΕΡΜΗΣ (www.ermis.gov.gr/), ο διαδικτυακός τόπος για την αδειοδότηση επιχειρήσεων για παροχή υπηρεσιών (www.eu-go.gr/sdportal/) και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (www.businessregistry.gr/). Στη δε συνέχεια θα ακολουθήσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων, αλλά και υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής από τις συμμετέχουσες -σε πρώτη φάση- ελληνικές τράπεζες (Εθνική Τράπεζα & Τράπεζα Πειραιώς).

Διαβάστε Περισσότερα στο fortunegreece.com