Πρακτική άσκηση στον Όμιλο FOCUS – ON

    Από: Startup Team

Ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος Όμιλος στον Κλάδο της Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου ζητά άμεσα άτομα για πρακτική άσκηση στα Κεντρικά Γραφεία του Ομίλου με έδρα τη Γλυφάδα για την στελέχωση του τμήματος Μarketing. 

Απαιτούμενα προσόντα: 

– Γνώση χειρισμού Η/Υ 

– Γνώσεις Αγγλικών

– Άνεση στην επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στα e-mail: ιinfo@focus-on.gr 

Επικοινωνία: 210 89 43 068, 210 89 20 915