Σεμινάριο Γραμματέας Διοίκησης

    Από: Startup Team

Δελτίο τύπου

Σεμινάριο Γραμματέας Διοίκησης από το Future Business School

Ο εκπαιδευτικός φορέας Future Business School, εξειδικευμένος στην επαγγελματική εκπαίδευση ενηλίκων, διοργανώνει το σεμινάριο Γραμματέας  Διοίκησης.  

Το σεμινάριο θα ξεκινήσει στις 8 Μαΐου 2014 και θα διεξάγεται στις εγκαταστάσεις του Future Business School στη διεύθυνση Αρκαδίας 16 Α Περιστέρι (μετρό Αγίου Αντωνίου)

Οι συμμετέχοντες  θα εξοικειωθούν με θέματα γραμματειακής υποστήριξης, όπως προετοιμασία, συντονισμός, παρακολούθηση και υλοποίηση των ημερήσιων προγραμμάτων, η ανάπτυξη ικανοτήτων διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης, η συμμετοχή στην επίλυση προβλημάτων και η αποτελεσματική ανάληψη πρωτοβουλιών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες:

·         Η Σύγχρονη Γραμματέας Διοίκησης

      • Ικανότητες και δεξιότητες γραμματειακής υποστήριξης 
      • Προγραμματισμός υπηρεσιών γραφείου    

      • Τύποι πελατών και χειρισμός παραπόνων 
      • Διαχείριση χρόνου 
      • Διαχείριση προϊσταμένων 
      • Συναντήσεις, συσκέψεις, ταξίδια 
      • Επαγγελματική δεοντολογία 

·         Οργάνωση Γραφείου

      •Βασικές αρχές της οργάνωσης γραφείου 
      • Προγραμματισμός υπηρεσιών γραφείου 

      • Προγραμματισμός ημερήσιας εργασίας 
      • Καθορισμός προτεραιοτήτων 

      • Διαχείριση εσωτερικής αλληλογραφίας 
     • Ηλεκτρονική διανομή και διαχείριση 
      • Συστήματα αρχειοθέτησης 
      • Ταξινόμηση – ταξιθέτηση 
      • Κανόνες αρχειοθέτησης 
      • Εκκαθάριση αρχείου 
      • Αρχείο εμπιστευτικών πληροφοριών 

   ·         Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου

      • Έξυπνες Περιφερειακές Συσκευές 
      • Αποδοτικά Συστήματα Βack-up 
      • Scanning εγγράφων 
      • Εφαρμογές Διαχείρισης επαφών 
     • Χρήση Google calendar 
      • Η πρόσβαση στα αρχεία (Διαχείριση Passwords) 
      • Χρήση Skype 
      • Προστασία από ιούς 
      • Ηλεκτρονική υπογραφή και ηλεκτρονική διανομή εγγράφων. 

·         Εμπορική Αλληλογραφία

      • Στάδια Αλληλογραφίας 
      • Βασικά χαρακτηριστικά εγγράφου 
      • Μορφή & εμφάνιση εγγράφου 
      • Στοιχεία που ακολουθούν μετά το κυρίως κείμενο 
      • Τεχνικές προδιαγραφές εγγράφων 
      • Σύνταξη εγγράφων 
      • Αρχές και μέθοδοι για αποτελεσματική συγγραφή κειμένων 
      • Πρακτικές Υποδείξεις 
      • Επανεξέταση – Επιμέλεια – Διόρθωση κειμένου 
      • Σχέδια αλληλογραφίας  

Είδη Εγγράφων 
      • Εμπορικές επιστολές 
      • Επιστολές προσφοράς 
      • Εκθέσεις 
      • Συνήθη έγγραφα 
      • Έγγραφες εισηγήσεις 
      • Αποφάσεις 
      • Εγκύκλιοι 
      • Διαταγές 
      • Ενημερωτικά σημειώματα 
      • Πρακτικά 
      • Αιτήσεις – αναφορές       • Μυστικά γραπτής επικοινωνίας 
      • Σύνταξη επιστολών – Case studies 

·         Χειρισμός Internet, Email, Outlook

 

Δείτε εδώ την αναλυτική εκπαιδευτική ύλη του σεμιναρίου

Φοίτηση εξ’ αποστάσεως

Το σεμινάριο προσφέρεται και με φοίτηση εξ’ αποστάσεως (distance learning)

Παροχές

Σημειώσεις

Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Επιδότηση ΛΑΕΚ

Το σεμινάριο επιδοτείται από το 0,45% του ΛΑΕΚ

 

Τόπος διεξαγωγής

Αρκαδίας 16Α, Περιστέρι (πλησίον μετρό Αγ. Αντωνίου)

 

Για πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή σας στο σεμινάριο που επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα 210 57 82 931-2-3 ή στο mail info@futurebs.gr , web site: www.futurebs.gr