Προς ένα νέο μοντέλο διοίκησης

    Από: Startup Team

Πηγή: www.netweek.gr, έρευνα της ΙΒΜ / Επιμέλεια: Ισαβέλλα Ζαμπετάκη

Οι CEOs περνούν σε μια νέα εποχή ηγεσίας, υιοθετώντας μια κουλτούρα μεγαλύτερης διασύνδεσης και αξιοποιώντας την τεχνολογία σαν φορέα αλλαγής.

Μια πρόσφατη μελέτη της IBM στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 1.700 Διευθύνοντες Σύμβουλοι από 64 χώρες και 18 κλάδους της αγοράς παγκοσμίως αποκαλύπτει ότι οι CEOs μεταβάλλουν τη φύση της εργασίας τους προσθέτοντας ισχυρές δόσεις εξωστρέφειας, διαφάνειας και ενίσχυσης των εργαζομένων τους σε αυτό που μέχρι πρότινος ονομάζαμε ιεραρχικό μοντέλο διοίκησης (command & control), και το οποίο αποτελούσε χαρακτηριστικό της σύγχρονης επιχείρησης για περισσότερο από έναν αιώνα.

Τα πλεονεκτήματα αυτής της γοργά εξελισσόμενης τάσης είναι σαφή. Σύμφωνα με τη μελέτη της IBM, οι εταιρείες που ξεπερνούν σε επιδόσεις τους ανταγωνιστές τους έχουν 30% περισσότερες πιθανότητες να αναγνωρίσουν ότι η  εξωστρέφεια – η οποία συχνά χαρακτηρίζεται από την ευρύτερη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως σημαντικό παράγοντα προώθησης της συνεργασίας και της καινοτομίας – ασκεί καίρια επιρροή στους οργανισμούς τους.

Οι εταιρείες με τις υψηλότερες επιδόσεις υιοθετούν νέα μοντέλα εργασίας τα οποία αντλούν από τη συλλογική ευφυΐα ενός οργανισμού και των δικτύων του, για να επινοήσουν νέες ιδέες και λύσεις που θα οδηγήσουν σε αύξηση της κερδοφορίας και σε ανάπτυξη.


Νέα οχήματα επικοινωνίας

Για να δημιουργηθούν στενότερες σχέσεις με πελάτες, συνεργάτες και μια νέα γενιά εργαζομένων στο μέλλον, οι CEOs θα μεταθέσουν την εστίαση από τη χρήση του e-mail και του τηλεφώνου, ως πρωταρχικά οχήματα επικοινωνίας, στη χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης, ως μια νέα οδό απευθείας επαφής και επικοινωνίας.

Σήμερα, μόνο 16% των Διευθυνόντων Συμβούλων χρησιμοποιούν τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social business platforms) για να συνδεθούν με πελάτες, το νούμερο όμως αυτό πρόκειται να εκτιναχτεί στο 57% μέσα στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια. Ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται λιγότερο από όλες τις άλλες μεθόδους διάδρασης με τους πελάτες σήμερα, μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια πρόκειται να καταλάβει τη δεύτερη θέση αμέσως μετά από τις προσωπικές συναλλαγές.

Μετά από δεκαετίες χρήσης του ιεραρχικού μοντέλου ελέγχου, η μετατόπιση αυτή έχει σημαντικές επιπτώσεις -όχι μόνο για τους ίδιους τους CEOs – αλλά και για τους οργανισμούς τους, τη διοίκηση, τους εργαζομένους, όπως και για τα πανεπιστήμια, τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων και τους προμηθευτές τεχνολογιών Πληροφορικής. Η έρευνα της IBM αποκάλυψε ότι η τεχνολογία θεωρείται ισχυρό εργαλείο για την αναδιαμόρφωση των οργανωτικών δομών.

Περισσότεροι από τους μισούς CEOs (53%) σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για να διευκολύνουν τις ευρύτερες συνεργασίες με εξωτερικούς οργανισμούς, ενώ το 52% στρέφουν την προσοχή τους στην προώθηση μεγαλύτερη συνεργασίας στο εσωτερικό των οργανισμών τους. «Ενα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας αναδεικνύει το πόσο συνειδητοποιημένοι είναι οι CEOs για τις επιπτώσεις και την επιρροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης» ανέφερε ο Bridget Van Kralingen, Senior Vice President του Τομέα ΙΒΜ Global Business Services.

Αντί να επαναλαμβάνεται η συνηθισμένη τοποθέτηση περί της αποπροσωποποίησης των ανθρωπίνων σχέσεων, η άποψή τους είναι υπέρ της εμβάθυνσης αυτών και της χρήσης δυναμικών κοινωνικών δικτύων για να αξιοποιήσουν τη συλλογική ευφυϊα με στόχο τη δημιουργία νέων μοντέλων συνεργασίας».

Η εξωστρέφεια αυξάνει την ευπάθεια

Η μεγαλύτερη εξωστρέφεια ενέχει όμως και κινδύνους. Η εξωστρέφεια αυξάνει την ευπάθεια. Το Διαδίκτυο -ειδικά μέσω των κοινωνικών δικτύων- μπορεί να προσφέρει μια παγκόσμια σκηνή για οποιουδήποτε είδους διάδρασης εργαζομένων -αρνητική ή θετική. Για να μπορέσουν οι οργανισμοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε αυτό το περιβάλλον, οι υπάλληλοι πρέπει να ενστερνιστούν και να ενσαρκώνουν τις αξίες και την αποστολή του οργανισμού.

Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί πρέπει να εξοπλίσουν τους υπαλλήλους με ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών που θα χρησιμοποιούνται για να ενδυναμώνουν τη λήψη αποφάσεων σε καθημερινό επίπεδο. Η προάσπιση της συνεργατικής καινοτομίας δεν είναι κάτι που οι CEOs αναθέτουν στους Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων προτιμούν να δίνουν οι ίδιοι το παράδειγμα.

 

Aνθρώπινο δυναμικό νέων προδιαγραφών

Οι CEOs θεωρούν ότι οι διαπροσωπικές δεξιότητες συνεργασίας (75%), η επικοινωνία (67%), η δημιουργικότητα (61%) και η ευελιξία (61%) είναι παράγοντες – κλειδιά για την ικανότητα του εργαζόμενου να λειτουργεί με επιτυχία σε ένα πιο περίπλοκο και διασυνδεδεμένο περιβάλλον.

Για να δημιουργήσουν το ανθρώπινο δυναμικό της επόμενης γενιάς, οι οργανισμοί πρέπει ενεργά να προσλαμβάνουν υπαλλήλους οι οποίοι διακρίνονται στο να  μπορούν να εργάζονται σε ανοιχτά, ομαδικά περιβάλλοντα. Συγχρόνως, η διοίκηση πρέπει να δημιουργήσει και να υποστηρίξει πρακτικές που βοηθούν τους εργαζομένους να αναπτύσσονται, όπως ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη μη συμβατικών ομάδων, προωθώντας τις εμπειρικές μεθόδους μάθησης και ενδυναμώνοντας τη χρήση δικτύων υπαλλήλων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η τάση για μεγαλύτερη συνεργασία εκτείνεται πέρα από τον οργανισμό, στις εξωτερικές συνεργασίες των εταιρειών. Η δημιουργία συνεργασιών βρίσκεται πλέον στο υψηλότερό της επίπεδο. Το 2008, ελάχιστα πάνω από τους μισούς CEOs που ρωτήθηκαν από την IBM σχεδίαζαν να διευρύνουν τις συνεργασίες τους. Πλέον, πάνω από τα δύο τρίτα σκοπεύουν να το πράξουν.

«Καινοτομώντας μαζί με τους συνεργάτες είναι αμοιβαία κερδοφόρο» ανέφερε ο Peter Voser, Chief Executive Officer της Royal Dutch Shell plc. «Στην Shell δεν διαχειριζόμαστε μόνο την ενέργεια, αλλά πρέπει και να εστιάσουμε σε προκλήσεις, όπως το νερό και η τροφή καθώς όλα διασυνδέονται. Γι αυτό το λόγο, καινοτομώντας από κοινού, σε διάφορους κλάδους της αγοράς, είναι ιδιαίτερα σημαντικό».

Η τεχνολογία ως ισχυρότερος φορέας αλλαγής

Η μελέτη της IBM έδειξε ότι η πλειοψηφία (71%) των CEOs παγκοσμίως θεωρούν ότι η τεχνολογία είναι ο νούμερο ένα παράγοντας που θα επηρεάσει το μέλλον ενός οργανισμού για τα επόμενα τρία χρόνια – θεωρώντας ότι είναι ισχυρότερος φορέας αλλαγής από ότι οι μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες και οι συνθήκες της αγοράς.

Σε όλο το φάσμα του οργανισμού τους – από τα οικονομικά έως τον ανταγωνισμό και τις λειτουργικές διαδικασίες- οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι εστιάζουν περισσότερο στην απόκτηση βαθύτερης γνώσης σχετικά με τους πελάτες τους. Επτά στους δέκα CEOs επενδύουν σημαντικά στην ικανότητα του οργανισμού τους να αντλεί ουσιαστική, επιχειρηματική γνώση από τα δεδομένα που έχουν στη διάθεσή τους σε ότι αφορά στους πελάτες τους.

Δεδομένης της έκρηξης του όγκου των δεδομένων την οποία αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι οργανισμοί, οι CEOs αναγνωρίζουν την ανάγκη για τη χρήση πιο  εξελιγμένων εργαλείων ανάλυσης, ώστε να εξορύξουν τα δεδομένα που ιχνηλατούνται online, από τα κινητά τηλέφωνα και τους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Η παραδοσιακή προσέγγιση για την καλύτερη κατανόηση των πελατών αφορούσε στη συγκέντρωση και ανάλυση των συναλλαγών και των δραστηριοτήτων από όλο το φάσμα του οργανισμού.

Ωστόσο, για να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στις υπάρχουσες συνθήκες, οι CEOs πρέπει να συγκροτήσουν μια πιο ολιστική άποψη του πελάτη, βάσει του τρόπου με τον οποίο αυτός ή αυτή συναλλάσσεται με τον υπόλοιπο κόσμο και όχι απλώς με τον οργανισμό τους. Η ικανότητα να δημιουργείται αξία από τα δεδομένα σχετίζεται πολύ με την επίδοση.

Οι οργανισμοί που διακρίνονται για τις επιδόσεις τους είναι δυο φορές καλύτεροι από τους υπόλοιπους όσον αφορά στην πρόσβασή τους και την άντληση γνώσης από τα δεδομένα. Αυτοί οι οργανισμοί είναι επίσης 84% καλύτεροι στο να μεταφράζουν αυτή τη γνώση σε πραγματική δράση.