Οι 6 αρχές που θα απελευθε ρώσουν τη δύναµη των social media

    Από: Startup Team

Πηγή: www.netweek.gr, γράφει η Ελένη  Χρυσαφοπούλου

Σύμφωνα με έρευνα της Gartner, πολλά διευθυντικά στελέχη που έχουν υπ’ ευθύνη τους την εκτέλεση έργων βασισμένων στα social media δεν δίνουν την απαραίτητη σημασία στην «social» άποψη της συμμετοχής μίας κοινότητας. Παρόλο που πολλοί οργανισμοί έχουν επενδύσει στον τομέα των social media, τα ποσοστά αποτυχίας είναι υψηλά, κυρίως γιατί τα στελέχη εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη λειτουργικότητα της κοινωνικής τεχνολογίας και συχνά αγνοούν τα κρίσιμα προβλήματα του σχεδιασμού.

Η Gartner υπογραμμίζει έξι βασικές αρχές σχεδιασμού που ξεχωρίζουν τα κοινωνικά δίκτυα από άλλες προσεγγίσεις για την επικοινωνία και τη συνεργασία και διαμορφώνουν τα θεμέλια μιας επιτυχούς υλοποίησης.


Συμμετοχή

Οι επιτυχημένες υλοποιήσεις κοινωνικών δικτύων αξιοποιούν τη δύναμη των μαζικών συνεργασιών μέσω της συμμετοχής των χρηστών. Πολλοί οργανισμοί παραλείπουν τη συμμετοχική αρχή και αντιμετωπίζουν τα κοινωνικά δίκτυα σαν ένα ακόμη κανάλι εταιρικής επικοινωνίας και όχι σαν ευκαιρία για μία συλλογική συνεργασία. Αντίθετα, η Gartner συμβουλεύει τα στελέχη να θέσουν ως κύρια προτεραιότητα του σχεδίου τους την ενεργή συμμετοχή, με κύρια μέλημα τη συνεισφορά πολύτιμου περιεχομένου από την κοινωνία

Συλλογικότητα

Στα κοινωνικά δίκτυα οι συμμετέχοντες συγκεντρώνονται γύρω από τον σκοπό που τους ενώνει. Ωστόσο, η πιο μεγάλη πρόκληση είναι η αποδοχή από το κοινωνικό σύνολο και γι’ αυτό η ταχύτητα είναι σημαντική. Το πλήθος των συμμετοχών εξαρτάται σχεδόν ολοκληρωτικά από την πρόθεση του οργανισμού για μαζική συνεργασία. Η πρόθεση είναι ακριβώς ο λόγος που η ηγεσία επιθυμεί τη συνεργασία. Είναι αυτή που φέρνει κοντά μία κοινωνία και την κάνει να συνεργαστεί. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι η πρόθεση προσδιορίζει τα οφέλη για τον κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά. Η συμβουλή της Gartner προς τους οργανισμούς είναι να επιδιώξουν ένα συγκεκριμένο και ακριβή σκοπό, με τον οποίο το κοινό θα μπορεί να ταυτιστεί.

Διαφάνεια

Μέσω της διαφάνειας οι συμμετέχοντες, μεταξύ άλλων, βελτιώνουν το περιεχόμενο, ενοποιούν πληροφορίες, αυτο-διοικούνται, αυτο-διορθώνονται και εξελίσσονται. Η Gartner προτείνει την ενδυνάμωση της κοινωνίας με μία ισχυρή ικανότητα να βλέπει, να χρησιμοποιεί και να παρέχει feedback στη συμβολή των άλλων.

Ανεξαρτησία

Με την ανεξαρτησία όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να συνεισφέρουν, χωρίς να επηρεάζεται ο ένας από τον άλλον. Για την προώθηση της ανεξαρτησίας, η Gartner συμβουλεύει τους οργανισμούς να λάβουν υπόψιν τους οτιδήποτε μπορεί να παρακωλύσει τη συνεργασία. Επίσης, πρέπει να εξαλείψουν, ή τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσουν, τη ροή εργασίας, τους ελέγχους, τη διαχείριση, ή όποιους άλλους μηχανισμούς μπορεί να δημιουργήσουν συμφόρηση και να επηρεάσουν αρνητικά τη ζυγαριά.

Ανθεκτικότητα

Τα κοινωνικά δίκτυα «αιχμαλωτίζουν» τις αλληλεπιδράσεις και τις συνεισφορές, ώστε να τις βλέπει, να τις μοιράζεται και να τις ενισχύει ο οποιοσδήποτε. Αυτή η αρχή δείχνει τον τρόπο που τα κοινωνικά δίκτυα διαφέρουν από τις «ταυτόχρονες» συζητήσεις, όπως το τηλέφωνο και η τηλεδιάσκεψη, όπου οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται δεν λαμβάνονται αποτελεσματικά. Οι οργανισμοί πρέπει να διευκολύνουν τους συμμετέχοντες να συλλάβουν το περιεχόμενο χρησιμοποιώντας εξελισσόμενες τεχνολογίες, ώστε να βοηθήσουν τη συλλογή διαδραστικού περιεχομένου. Πρέπει, επίσης, να εξετάσουν πόση ανθεκτικότητα απαιτείται, πώς θα διαχειριστούν τις συνεισφορές περιεχομένου και πόσο θα πρέπει να το διατηρήσουν, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αναγνωρίσουν το περιεχόμενο που είναι σημαντικό για το σκοπό.

Ανάδειξη

Οι συμπεριφορές στις μαζικές συνεργασίες δεν μπορούν να μοντελοποιηθούν, να σχεδιαστούν, να βελτιστοποιηθούν ή να ελεγχθούν, όπως αυτές στα παραδοσιακά συστήματα. Αναδύονται με τον καιρό, μέσα από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών. Η ανάδειξή τους επιτρέπει τις συνεργαζόμενες κοινωνίες να βρουν νέους τρόπους εργασίας ή νέες λύσεις σε φαινομενικά δυσεπίλυτα προβλήματα. Η συμβουλή της Gartner είναι οι οργανισμοί να επικεντρωθούν στο αποτέλεσμα και όχι στα μέσα, παρέχοντας στην κοινωνία τον χρόνο και την «ελαστικότητα» για την επίτευξη των αποτελεσμάτων που επιθυμούν.