Η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της Μικροηλεκτρονικής

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Τo mi-Cluster παρουσίασε τα προϊόντα και τα επιτυχημένα αποτελέσματα του Προγράμματος για την ενίσχυση του cluster Νανο/Μικροηλεκτρονικής.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την πορεία της έρευνας, της υψηλής τεχνολογίας και της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας ήταν τα αποτελέσματα των 40 επιχειρήσεων και 13 ακαδημαϊκών και ερευνητικών φορέων, που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα ανάπτυξης του cluster Νανο/Μικροηλεκτρονικής (mi-Cluster), τα οποία παρουσιάστηκαν την Τετάρτη 7 Μαΐου 2014 στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Corallia με τίτλο: «Η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη της Μικροηλεκτρονικής: Innovation Designed in Greece».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα, τη διαχείριση του οποίου έχει αναλάβει η Μονάδα Corallia του Ε.Κ. Αθηνά ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για έργα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Στην εκδήλωση αναδείχθηκαν οι συνέργειες στη διασύνδεση μεταξύ της βιομηχανικής και της ακαδημαϊκής/ερευνητικής κοινότητας, η καινοτομική επιχειρηματικότητα στην πράξη μέσα από τα νέα ερευνητικά αποτελέσματα και προϊόντα, τα προϊόντα των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα, τόσο σε επίπεδο λογισμικού (software) όσο και σε επίπεδο υλικού (hardware), που αναπτύχθηκαν στη χώρα.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr