Δωρεάν «εργαστήρια επεξεργασίας σεναρίων» για επιχειρήσεις

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Πέντε «εργαστήρια επεξεργασίας σεναρίων» (scenario workshops),διοργανώνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο έργο «WIDER – green groWing of SMEs: Innovation and Development in the energy sector in mEd aRea». Τα εργαστήρια είναι δωρεάν και απευθύνονται σε εκπροσώπους Πολύ Μικρών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, προερχόμενων από ώριμους ή/και αναδυόμενους κλάδους της οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που σχετίζονται με την αγορά της οικολογικά έξυπνης κατοικίας για ηλικιωμένους και παρουσιάζουν χαρακτηριστικά καινοτομίας και ανάπτυξηςσε τομείς όπως οι εξής:

  1. εξοικονόμηση ενέργειας, θέρμανση, σκίαση, φωτισμός, κλιματισμός,
  2. οικιακοί αυτοματισμοί, έξυπνες συσκευές,
  3. κατασκευή – διαμόρφωση χώρων, συστήματα και προϊόντα που διευκολύνουν την ανεξάρτητη κίνηση των ηλικιωμένων στο εσωτερικό της κατοικίας,
  4. ιατρικές συσκευές, υπηρεσίες ηλεκτρονικής φροντίδας και υγείας,
  5. συστήματα συναγερμών, ασφάλειας, γεωεντοπισμού, τηλεειδοποίησης κλπ

Τα εργαστήρια θα έχουν διαδραστικό – βιωματικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στο να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις προοπτικές των διαφόρων κλάδων που σχετίζονται με την αγορά της οικολογικά έξυπνης κατοικίας για ηλικιωμένους και να αναλύσουν τις αλλαγές στα συστήματα έρευνας και καινοτομίας, καθώς και το κοινωνικό – οικονομικό σύστημα στο οποίο οι κλάδοι αυτοί εντάσσονται.

Το κάθε ένα από τα πέντε workshops θα υλοποιηθεί σε τρεις συνεδρίες διάρκειας τεσσάρων ωρών η καθεμιά και θα περιλαμβάνει:

  1. Μία αρχική φάση παρουσίασης –συζήτησης των εμπειριών και των απόψεων των συμμετεχόντων, μετά από σχετική εισήγηση και με την καθοδήγηση του ειδικού,που θα περιέχει: παρουσίαση προφίλ συμμετεχόντων, επιδιώξεων και δυσκολιών του κάθε επιχειρηματία μέσω SWOT Analysis, παρουσίαση εξειδικευμένης εμπειρίας του κάθε συμμετέχοντα σε θέματα οικολογικά έξυπνης κατοικίας στην τρίτη ηλικία και γενική παρουσίαση ενημέρωση από εισηγητή – συζήτηση για τις τάσεις της αγοράς στην οικολογική έξυπνη κατοικία για ηλικιωμένους.
  2. Μια «οραματική» φάση δυνητικών σεναρίων σχετικά με τα έξυπνα οικολογικά σπίτια. Κατά τη φάση αυτή, θα πραγματοποιηθεί: ενημέρωση για τις ανάγκες της τρίτης ηλικίας σχετικά με θέματα οικολογικά έξυπνης κατοικίας, SWOT Analysis της αγοράς, ενημέρωση για βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων με έμφαση στην τρίτη ηλικία, παρουσίαση συγκεκριμένων εφαρμογών – (π.χ. εφαρμογή τοίχου tromp στους μηχανικούς), ενημέρωση για μηχανολογικό εξοπλισμό – αυτοματισμούς και υλικά – τάσεις της αγοράς / θέρμανση / κλιματισμό / ΙΤ, παρουσίαση παραδειγμάτων πρωτοποριακών ιδεών που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, αλλά και σε ελληνικό επίπεδο σε διάφορους κλάδους δραστηριοτήτων, προσομοιώσεις μετρήσεις και γενικά συμπεράσματα, και
  3. Μία φάση εφαρμογής, κατά τη διάρκεια της οποίας θα καταρτισθεί ένα σχέδιο δράσης. Στη φάση αυτή θα γίνει: παρουσίαση από κάθε συμμετέχοντα των στόχων του – νέας ιδέας ανάπτυξης της επιχείρησής του στην αγορά της οικολογικά έξυπνης κατοικίας για ηλικιωμένους, αξιολόγηση – ενημέρωση από τους εισηγητές για καινοτομία ιδέας – επιπλέον κατευθύνσεις, κατάρτιση σχεδίου δράσης από τους συμμετέχοντες με τη συμμετοχή εισηγητή / προσδιορισμός στόχων και milestones / σχεδιασμός τρόπου παρακολούθησης του σχεδίου δράσης. Παράλληλα, θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές διαδραστικών συμμετοχών / οπτικοακουστικών παρουσιάσεων / case studies / προσομοιώσεις.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr