Μελέτη ΚΕΠΕ για επενδύσεις στην Ελλάδα

    Από: Startup Team

Πηγή Epixeiro.gr

Η προσέλκυση επενδύσεων που εντάσσονται σε ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρότυπο αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας που θα επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη και θα μειώσει τα υψηλά επίπεδα ανεργίας δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας.

Τα σημάδια ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας είναι πλέον εμφανή, με την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών να αποκαθίσταται σταδιακά προσελκύοντας σημαντικές για τη χώρα επενδύσεις σε βασικούς τομείς για την οικονομία (π.χ. τουριστική ανάπτυξη, διαχείριση ακίνητης περιουσίας κ.λπ.).

Ο σκοπός της μελέτης είναι η καταγραφή των ιδιωτικών, ελληνικών και ξένων, επενδύσεων στην Ελλάδα για την περίοδο Ιουνίου 2012 έως και σήμερα, συμπεριλαμβανομένων των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), αλλά και των αποκρατικοποιήσεων. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αρχικά ευρήματα της μελέτης του ΚΕΠΕ.

Διαβάστε Περισσότερα στο Epixeiro.gr