Παγκόσμια δύναμη της ναυτιλίας η Ελλάδα

    Από: Startup Team

Πηγή fortunegreece.com

Σημαντική είναι η προσφορά της ελληνικής ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία, καθώς η συμβολή της στο ελληνικό ΑΕΠ υπολογίζεται στο 7% και με τους κατάλληλους χειρισμούς μπορεί να διπλασιαστεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσια έκθεσης των Ελλήνων Εφοπλιστών, το ελληνικό νηολόγιο αριθμούσε 802 πλοία (χωρητικότητας άνω των 1.000 gt) που ισοδυναμούσαν με 41.829.594 gt. και η ελληνόκτητη ναυτιλία παρέμεινε στην πρώτη θέση διεθνώς. Συγκεκριμένα, ο ελληνόκτητος στόλος αριθμούσε 3.669 πλοία (μεγαλύτερα των 1.000 gt) με 261,63 εκατομμύρια dwt, αντιπροσωπεύοντας το 16,16% της παγκόσμιας χωρητικότητας σε dwt2.

Η ελληνική σημαία κατέχει την έβδομη θέση στη διεθνή κατάταξη (σε dwt) και τη δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (σε gt). Ο ελληνόκτητος στόλος υπό σημαίες κρατών-μελών της Ε.Ε. αντιπροσωπεύει το 46,72% της κοινοτικής χωρητικότητας (σε dwt).

Επιπροσθέτως, οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 18,51% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων (αργού πετρελαίου), το 23,32% του παγκόσμιου στόλου φορτηγών μεταφοράς φορτίων χύδην σε χωρητικότητα dwt και το 13,81% του παγκόσμιου στόλου πλοίων μεταφοράς χημικών και παραγώγων πετρελαίου σε χωρητικότητα dwt (εξαιρουμένων των υπό ναυπήγηση πλοίων).

Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2013, οι παραγγελίες νεότευκτων πλοίων ελληνικών συμφερόντων ανήλθαν σε 371 πλοία (άνω των 1.000 gt) συνολικής χωρητικότητας 32,6 εκ. dwt.

Παρά τη συνεχιζόμενη διεθνή οικονομική κρίση, τα έσοδα από την παροχή ναυτιλιακών υπηρεσιών σε ξένο συνάλλαγμα στη χώρα μας, ανήλθαν σε 12.089,90 εκατ. ευρώ, έναντι 13.287 εκατ. ευρώ το 2012, ενώ η ναυτιλία παρείχε άμεσα ή έμμεσα απασχόληση σε 192.000 άτομα στα πλοία και στην ξηρά, στο ναυτιλιακό πλέγμα δραστηριοτήτων (maritime cluster).

Το 2013, τα οικονομικά στοιχεία του, υπό ελληνική σημαία, στόλου παρέμειναν αρκετά ικανοποιητικά. Παρά την ύφεση, υπερπροσφορά χωρητικότητας, ασταθή ναυλαγορά, μειωμένη πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση, ο ελληνόκτητος στόλος αυξήθηκε σε χωρητικότητα (dwt) και σε αριθμό πλοίων.

Διαβάστε Περισσότερα στο fortunegreece.com